rechtszaak bouwgebreken

Word je eigen syndicus

683 keren bekekenAlgemene Vergadering

Wij hebben een rechtszaak lopen voor bouwgebreken en gaven als VME een mandaat aan een advocaat.

Wij worden van niets op de hoogte gebracht als VME.
De RME en de syndic zaten ondertussen wel samen met de advocaat en weten dus alles.
Wij als VME weten nog steeds van niets.
De VME zou maar over 3 weken op de AV geïnformeerd worden (dit is de eigenaars onder druk zetten opdat ze snel iets zouden beslissen terwijl het een spel onder één hoedje is)
Bovendien denk ik toch te weten dat de RME niet mag samen zitten met de advocaat omdat zij daartoe geen mandaat van de VME kregen en dat de advocaat enkel mag samenzitten met de syndic, die gans de VME dan moet informeren. De RME heeft niet meer rechten dan de VME.

De advocaat besprak er de procedure en het verder verloop van de procedure.
Het is echter de VME die beslist over het verdere verloop en niet de RME want zij hebben geen beslissingsbevoegdheid.

RM Vraag beantwoord november 18, 2022

Ja, alles met foto’s over bouwgebreken die eigenaar opstelde en waar zijn naam op staat en die onze expert overnam en waar bij inleiding de naam van die eigenaar nog op staat!!! (hoe dom kan men zijn en tegenpartij zegt natuurlijk dat dit éénzijdig is)
Wij hebben expert: zie hieronder maar we weten er nog niets van, weten zijn gedacht niet.

Er is voorlopige oplevering en definitieve en er staat o.a. in:

“de syndicus tekent onder opschortende voorwaarde van bekrachtiging van de algemene vergadering”.

Deze is nooit op de agenda van de AV of een BAV geplaatst waardoor deze bijgevolg nooit door de AV of BAV bekrachtigd is en 10-jarige termijn dan eigenlijk niet loopt?

We hebben ook net ingeleid vóór de 10 jarige want vorige syndic/advocaat wou niet inleiden (onder één hoedje met bouwheer) en we hebben hem moeten dwingen. 

Kosten baten analyse: neen, nooit opgemaakt en onze expert zou volgens mij moeten zeggen wat er zeker weerhouden zal worden en wat er onder de 10-jarige valt want we ze kunnen in beroep gaan, cassatie, …

Al veel gemaild naar de advcoaat, ze antwoorden -zoals steeds- niet op de vragen en zeggen steeds dat ze niet op vragen van individuele eigenaars antwoorden maar VME wordt ook niet geïnformeerd door syndic.
We kozen voor die advocaat op de BAV van eind juni, er waren al 2 zittingen waarop ze niet afkomen maar rechter verwittigen dat ze nog steeds niet klaar zijn en poging tot bemiddeling doen. De eigenaars worden niet geïnformeerd van de zittingen maar wel door mij omdat enkelen naar de rechtbank gaan (zo weten we volgende datum), dus eigenaars staan voor de lol in de rechtbank om te komen luisteren, al zeer veel de syndic aangeschreven dat ze VME moeten verwittigen en ook van de stand van zaken maar niets!!!
Reageren daar niet op.
Advocaat antwoordt niet op de vragne, ze zaten gisteren met syndic en RME samen maar de VME zelf zal maar op de AV van begin december geïnformeerd worden door de RME/syndic. Advocaat kon evengoed direct naar de AV komen maar trouwens: ik vind dat men schriftelijk moet informeren.

Bovendien hadden we met vorige syndic een andere advocaat die met de syndic die ook advoocaat is onder één hoedje werkte; werd ook al 3 keer uitgesteld dan met allerlei voorwendsels. Tegenpartij bouwheer zat met eigenaars van de VME + onze syndic samen om zogezegd te bemiddelen en de RME en VME wisten van niets. Dit is omwille van financieel belang want er zijn een groep eigenaars die een spel spelen met de vorige syndic.

Sedert dat er eind juni nieuwe syndic is, smeet die 1e advocaat handdoek in de ring (logisch want ik had het spel door en ze staan BLOK).
Er werd een nieuwe advocaat voorgesteld door de RME (maar ik had daar weer mijn bedenkingen bij) want er werd op een heel sluwe manier een RME-lid verkozen in de laatste AV met de vorige syndic (iedereen dacht dat die man te betrouwen was maar na de AV mocht ik de notulen niet meetekenen, enkel hem  als voorzitter zei hij, bleef hij 1 uur naast afgestemde syndic advocaat praten, heeft ook boringen door gemeenschappelijke muren gedaan, zelfs een verzekeringsprobleem bij hem die niet aangegeven werd aan verzekering maar waar hij zijn factuur samen met de syndic aan de VME doorrekende. Zo iemand is er in de RME en de andere leden doen mee.
Wat denkt u? Die eigenaar is voor de vorige syndic die zelf advocaat is en via dit RME-lid een advocaat aangeraden heeft om weer te kunnen melken. Het is na jaren en met vorige advcoaat overduidelijk dat tegenpartij niet wenst te bemidddelen maar toch probeert die nieuwe advocaat opnieuw (en ze kennen tegenpartij heel goed: ze zeggen dan dat ze in sommige dingen wel willen bemiddelen want ze hebben nog zakens met onze tegenpartij, laat me niet lachen).  Pas 3 weken geleden hebben ze sedert eind juni iets ondernomen. Tegenpartij wou “zogezegd” een afspraak op de site om te bemiddelen. Daarbij waren 2 juristen van bouwheer aanwezig (die vóór inleiding al schreven dat alles betwist wordt, ook hun advocaat betwiste). Dan werd er ingeleid en werden zittingen met 1e advocaat met allerlei voorwendsels uitgesteld zoals aannemers moeten gevorderd worden, moet op de AV besproken worden en bij 3e zitting wist de advocaat me nog niets te zeggen hoe het zat met die aannemers 🙂
Feit dat die handdoek in de ring smeet, zegt ook genoeg.

Nu deden ze dus die rondleiding met de 2 juristen van tegenpartij, manager appartementsbouw tegenpartij, bouwheer of expert van bouwheer zelf, onze expert die niets zei maar wel een eigenaar die gans dat dossier uitgewerkt heeft (is dus zeer slecht dat een eigenaar het hoge woord voert ipv onze expert!!), onze syndic en de 2 advocaten. De bouwheer of expert tegenpartij wou na 1,5 uur stoppen want had geen tijd meer en de 2 advocaten waren niet geïnteresseerd en keken constant rond en stonden er voor spek en bonen bij. Ik denk dat zij heel goed weten dat een gerechtelijk expert die nog niet aangesteld is, zal zeggen dat er veel dingen niet weerhouden worden en ze ons nu nog wat willen melken en rekken. Tegenpartij zal ook niet opeens van gedacht veranderen dat ze willen bemiddelen, hé.

Ondertussen zaten we al aan de 6e zitting (kwam er nog niets uit de bus): de rechter heeft het voor onbepaalde tijd uitgesteld (of naar de algemene rol verwezen), kortom ze wordt het beu en zal daar nie tlanger haar energie in steken. De rechter kan de advocaten blijkbaar niet dwingen om conclusies neer te leggen en conclusietermijnen op te leggen, terwijl ik denk van wel.

Begin december is er AV en zullen we direct iets moeten beslissen en zullen ze het wel weer mooi kunnen zeggen.
Ik heb iets van: “geen bemiddelen, recht door zee, gerechtsdeskundige aanvragen zodat onder één hoedje gedaan is en zelfs die advocaat buiten stemmen want is via vorige syndic/advocaat”, die het spel verder wil spelen via dit nieuw RME-lid.

Bovendien, een advocaat uit Zuiden van West-Vlaanderen als we rond Brugse gelegen zijn: Brugge heeft ook advocaten die bouwrecht doen.

Graag uw mening

RM Vraag beantwoord november 18, 2022
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This