rechtszaak bouwgebreken

Word je eigen syndicus

611 keren bekekenAlgemene Vergadering

Wij hebben een rechtszaak lopen voor bouwgebreken en gaven als VME een mandaat aan een advocaat.

Wij worden van niets op de hoogte gebracht als VME.
De RME en de syndic zaten ondertussen wel samen met de advocaat en weten dus alles.
Wij als VME weten nog steeds van niets.
De VME zou maar over 3 weken op de AV geïnformeerd worden (dit is de eigenaars onder druk zetten opdat ze snel iets zouden beslissen terwijl het een spel onder één hoedje is)
Bovendien denk ik toch te weten dat de RME niet mag samen zitten met de advocaat omdat zij daartoe geen mandaat van de VME kregen en dat de advocaat enkel mag samenzitten met de syndic, die gans de VME dan moet informeren. De RME heeft niet meer rechten dan de VME.

De advocaat besprak er de procedure en het verder verloop van de procedure.
Het is echter de VME die beslist over het verdere verloop en niet de RME want zij hebben geen beslissingsbevoegdheid.

RM Vraag beantwoord november 18, 2022

Wij hebben een rechtszaak lopen voor bouwgebreken en gaven als VME een mandaat aan een advocaat.

VME gaf mandaat aan de advocaat onder welke voorwaarden/modaliteiten ? De besluiten/conclusies van de advocaat zou men eenvoudig per mail kunnen krijgen ect….

De VME zou maar over 3 weken op de AV geïnformeerd worden 

Dat is het moment om vragen te stellen….vraag naar de besluiten/conclusies van de advocaat….ect..

Bovendien denk ik toch te weten dat de RME niet mag samen zitten met de advocaat omdat zij daartoe geen mandaat van de VME kregen en dat de advocaat enkel mag samenzitten met de syndic, die gans de VME dan moet informeren. De RME heeft niet meer rechten dan de VME.

Syndic samen met de raad bij de advocaat….toch goed ! zo is er controle over de gang van zaken en blijft men op de hoogte…en inderdaad de raad heeft geen beslissingsbevoegdheid…maar in deze toch wel belangrijke aangelegenheid is het belangrijk dat het “dossier bouwgebreken” van nabij wordt opgevolgd en hopelijk is uw advocaat , syndicus en raad voldoende op de hoogte ect…..zijn er verslagen van de bouwgebreken ? deskundig vastgesteld ? wat met de voorlopige oplevering ? wat met de definitieve oplevering…wat staat er in dat proces verbaal…ect….is er een kosten baten analyse gebeurt want een rechtszaak bouwgebreken kan “grillige” vormen aannemen.

Succes.

lebragard Vraag beantwoord november 18, 2022
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This