Ramenwasser

Word je eigen syndicus

233 keren bekekenUitvoering van Werken

Kunnen wij andere eigenaars ook verplichten om mee hun ramen te laten kuisen aan de buitenkant van het gebouw door een professionele ramenwasser,… ook al geven zij niet hun akkoord. Maar de meerderheid heeft beslist op vergadering om hun ramen te laten kuisen?

RolMedeEig Vraag beantwoord november 25, 2023

7h 24/11/2023, 

Ook al zijn xe ramen privatief, xe recentste wetgeving laat toe, maakt mogelijk dat we meerderheid de minderheid kan verplichten bepaalde privatieve verantwoordelijkheden op te nemen, Mvg 

RolMedeEig Vraag beantwoord november 24, 2023

RolMedEig geeft weer : Ook al zijn xe ramen privatief, xe recentste wetgeving laat toe, maakt mogelijk dat we meerderheid de minderheid kan verplichten bepaalde privatieve verantwoordelijkheden op te nemen, Mvg  

Dit is een fout/misleidend antwoord en de recentste wetgeving zou dit toelaten ?? dan graag verwijzing naar het artikel !!

Mijn antwoord = zo de ramen gekwalificeerd zijn als privatief cfr. statuten , kan een AV beslissing dit niet verplicht opleggen , zijn de ramen gemeenschappelijk kan dit wel.

Over de privatieve delen heeft de AV weinig tot niets te zeggen , behoudens de bepalingen vervat in de reglementen die bepaalde voorwaarden kan opleggen mbt. de privatieve/gemeenschappelijke delen.

De algemene vergadering is o.m. bevoegd voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het geheel van zaken waarvan haar leden mede-eigenaars zijn, en op de gemeenschappelijke belangen van deze mede-eigenaars.

Zo dit toch beslist is op een AV , kan een mede-eigenaar die niet voor heeft gestemd beroep doen op de vrederechter wegens bevoegdheidsoverschrijding van de AV.

Indien niemand beroep doet op de vrederechter wordt deze AV beslissing NA vier maand wel aanzien als rechtsgeldig en uitvoerbaar. (AV beslissing heeft dan een administratief gezag van gewijsde)

Hopelijk doet niemand beroep op de vrederechter wegens de onregel-onrechtvaardige AV beslissing.

lebragard Vraag beantwoord november 24, 2023

14h52, 25/11/2023,

k’extrapoleer dit verder dacht begrepen te hebben dat sinds een twee tal jaar mits voldoende quorum de av/vme tevens bepaalde privatieve investeringen kon gelasten/ opleggen in tegenstelling tot de oudere wetgeving, dit is vergaande maar niet onlogisch modern eigentijds gebouwbeheer kan niet tolereren dat een verloederend privé pand de gemeenschap volledig zou ontsieren,…dient verder opgevolgd 

RolMedeEig Vraag beantwoord november 25, 2023

16h30, 25/11/2023,

14h52, 25/11/2023,

k’extrapoleer dit verder dacht begrepen te hebben dat sinds een twee tal jaar mits voldoende quorum de av/vme tevens bepaalde privatieve investeringen kon gelasten/ opleggen in tegenstelling tot de oudere wetgeving, dit is vergaande maar niet onlogisch modern eigentijds gebouwbeheer kan niet tolereren dat een verloederend privé pand de gemeenschap volledig zou ontsieren,…dient verder opgevolgd

lebragard Posted new comment november 25, 2023

ik dacht….ect. neen de aanpassingen aan de wetgeving van kracht sinds 2019 heeft daaraan niets veranderd vandaar mijn tussenkomst. Uw antwoorden zijn (soms) onsamenhangend en verwarrend. De vraagsteller wil een correct antwoord op zijn vraag .

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This