Problemen met de raad van mede-eigendom

Word je eigen syndicus

1.36K keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

Art. 577-7§ 1,c wensen zij niet te respecteren.

Tussentijds verslag raad van mede-eigendom

Ik stel volgende overtredingen vast:

1) Er is een onderhoudscontract.Alhoewel er de voorbije maanden op regelmatige basis een lift in panne staat zien zowel de raad van mede-eigendom als de syndicus geen noodzaak om het contract op te zeggen.

STANDPUNT:

De RVM kan geen standpunt innemen,zij hebben geen beheers mandaat.

Dit probleem moet via punt dagorde op de alg. verg. besproken worden.

2) Situatie fiets berging:

Daarnaast werd de mogelijkheid voor het plaatsen van extra fiets haken onderzocht.

NA RONDVRAAG:blijkt dat weinig mede-eigenaars gebaat zijn bij meer fiets haken aangezien deze niet gebruiksvriendelijk zijn.

STANDPUNT:

Weigering om de beslissing alg. verg. 2012 te respecteren.

Het plaatsen van aangepaste fiets haken en bijkomende rekken werd goedgekeurd met 80% ja stemmen.Waar zijn de prijsoffertes?

3) Dagvaarding door mede-eigenaar:

De vereniging van mede-eigenaars werd gedagvaard. Deze dagvaarding kunt u als bijlage terug vinden ( De mede-eigenaars hebben deze dagvaarding niet ontvangen!)

In overleg met de voltallige raad van mede-eigendom werd een raadsman aangesteld ten einde een gepast antwoord te geven.

STANDPUNT:

Het aanstellen van een raadsman is uitsluitend de bevoegdheid van een bijzondere alg. verg. en niet van de raad van mede-eigendom.

4) In eerste lijn wordt de raad van mede-eigendom op de hoogte gehouden van de vordering in dit dossier.

STANDPUNT:

In een mede-eigendom zijn er geen eerste of tweederangs mede-eigenaars d. w. z. dat alle dezelfde rechten en plichten hebben. De raad van mede-eigendom zijn geen bevoorrechte mede-eigenaars.

Graag had ik een antwoord ontvangen om de bovenvermelde problemen in de toekomst te voorkomen, rekening houdend met de nieuwe wet mede-eigendom

Bij voorbaat dank

Laat me beginnen met te zeggen dat de raad van mede-eigendom als hoofdtaak heeft om de syndicus te controleren (Art. 577-7 §1-1° c)). Het is slechts wanneer zij door de AV andere expliciete opdrachten toebedeeld krijgt (met 3/4 van de stemmen) dat zij deze kan uitvoeren. Op basis van wat u schrijft lijkt het mij dat de raad van mede-eigendom inderdaad haar boekje te buiten gaat.

STANDPUNT 1) Dit is inderdaad aan de AV om de beslissing te nemen. Ik raad u dan ook aan om het punt op de agenda te plaatsen. U hebt als mede-eigenaar het recht om dat te doen.

STANDPUNT 2) Als er op een eerdere AV beslist werd om deze fietshaken te plaatsen met voldoende meerderheid (80% is voldoende) dan kunnen zij dat inderdaad niet tegenhouden. Ook de leden van de raad van mede-eigendom moeten zich neerleggen bij wat de meerderheid in deze beslist heeft.

STANDPUNT 3) De wetgeving zegt:
“De syndicus is gemachtigd iedere vordering om dringende redenen of vordering tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen in te stellen, op voorwaarde dat die zo snel mogelijk wordt bekrachtigd door de algemene vergadering.”

Hier lijkt het me dus wel dat de syndicus een advocaat kan aanstellen gezien de VME aangeklaagd wordt. Men zou uit de wetteksten wel kunnen afleiden (gezien er “zo snel mogelijk” staat) dat er een BAV bijeengeroepen moet worden om de situatie toe te lichten en de beslissingen te bekrachtigen.

STANDPUNT 4) De wetgeving zegt:

“De syndicus stelt de individuele mede-eigenaars en de anderen die het recht hebben om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering onverwijld in kennis van rechtsvorderingen die door of tegen de vereniging van mede- eigenaars worden ingesteld.”

Men zegt dus niks ivm de opvolging. U zou wel een punt op de AV kunnen stemmen die de syndicus verplicht om telkens wanneer er nieuws is een briefing ervan te geven aan de mede-eigenaars.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This