Overtreding van een verbod welke in de basisakte / statuten is opgenomen.. .

Word je eigen syndicus

208 keren bekekenStatuten

Een medeéigenaar overtreed een verbod op de basisakte, nl.

“” Het is ten strengste verboden voertuigen op de achterliggende manoevreeruimte te stationeren of te  parkeren “”

De persoon in kwestie overtreed dit verbod door toe te laten dat een voertuig van een persoon die hier niet gedomiclllieerd is, ook géén garagebox hier in eigendom heeft of er een huurt.toe te laten zijn voertuig te parkeren op de achterliggende  terreinen, zonder dat deze bijdraagt in de kosten van electriciteit / syndicus – onderhoud en herstelling garagepoort enz; en betaald ook géén huur voor deze staanplaats welke hij inneemt.

1/Kan ik zelf ( persoonlijk ) deze medeeigenaar voor de vrederechter dagen of heb ik het akkoord van de VME of de syndicus nodig???

2/Moet er voorafgaandelijk een stemming op de AV plaatsvinden ?

3/ Wat als bij stemming een tijdelijke gunst wordt verleend om dit wel toe te laten, kan ik dan alsnog vorderen ???

lebragard Vraag beantwoord december 9, 2023

1/Kan ik zelf ( persoonlijk ) deze medeeigenaar voor de vrederechter dagen of heb ik het akkoord van de VME of de syndicus nodig???

Art. 3.92 – Rechtsvorderingen
§ 1. 

……….
Iedere mede-eigenaar kan echter alle rechtsvorderingen alleen instellen betreffende zijn kavel, na de syndicus daarover te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlicht.

Begrip kavel moet u lezen als kavel , zowel privatief als gemeenschappelijk = tweevoudig eigendomsrecht

2/Moet er voorafgaandelijk een stemming op de AV plaatsvinden ?

“Cavalier seul” (1)  is meestal niet aangewezen…zoek gelijkgezinden en via agendapunt , beslissen en eventueel boete per overtreding….

3/ Wat als bij stemming een tijdelijke gunst wordt verleend om dit wel toe te laten, kan ik dan alsnog vorderen ???

statuten zijn duidelijk , een AV kan in “principe” geen beslissingen nemen die ingaan tegen de statuten, de wet ( deontologie syndicus )…indien toch dient men de statuten notarieel aan te passen. Een tijdelijke gunst = ofwel een persoonlijk dan een zakelijk recht en dient vermeld in de statuten.

lebragard Vraag beantwoord december 9, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This