Wat te doen bij overlijden van een mede-eigenaar mbt lidmaatschap VME door erfgenamen?

Word je eigen syndicus

1.88K keren bekekenSyndicusOverlijden

Moet de syndicus of de VME officieel en schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het overlijden van de eigenaar van een appartementsgebouw ?  Door wie (de wettige erfgenamen, de langstlevende echtgenoot,…) ? Binnen welke termijn ?  Wat zegt de wet daarover ?  Staan daartegenover sancties als dit niet tijdig is gebeurd?  Alle nuttige info is welkom.

Het zijn in elk geval niet de syndicus/VME die tot taak hebben na te gaan of mede-eigenaars al dan niet nog in leven zijn, zij kunnen passief op de informatie wachten.

 

Voor de syndicus blijft naam en adres van de op de vergaderingen uit nodigen persoon onveranderd :

 

B.W. art. 577-6 § 3 voorlaatste lid

 

Het is aan de erfopvolger om zich als dusdanig kenbaar te maken bij de syndicus, of in het geval van erfopvolgers zich als dusdanig bekend te maken en een ”woordvoerder” aan te duiden :

 

B.W. Art. 577-6 § 1

 

Zolang de gevraagde provisies betaald worden stelt er zich voor niemand een probleem.

 

Zodra er achterstand is, wordt de syndicus actief en neemt ten opzichte van de erfgenamen de maatregelen voorzien in de basisakte bij niet-betaling.

 

In de meeste gevallen zal de syndicus na verloop van tijd een aangetekende brief van de notaris ontvangen in het kader van de procedure voorzien in :

 

B.W. Art. 577-11 § 2

 

Verder dient een optredende notaris rekening te houden met :

 

B.W. Art. 577-11 § 3

 

 

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This