fbpx

opvragen bijdrage reservefonds?

Word je eigen syndicus

1.12K keren bekekenReservefonds
0 Comments

De syndicus vraagt via mail om 3 euro per aandeel te storten voor de aanvulling van het reservefonds voor het lopend jaar 2021.
Daar is niet over gestemd.  Er zijn geen vergaderingen gehouden in 2021 en in 2020 is daar in geen enkele vergadering iets over gezegd.
Te betalen binnen 8 dagen.  Het gaat om bijna 300 euro in ons geval.
Kan dit zomaar?

De rekencommissaris en RME doen niets, heulen immers mee met syndicus. overige eigenaars zijn onwetend en slikken alles.  Een kliek rond RME en RME-kascommissaris (ja twee functies in één persoon) doen hun ding ten koste van alle anderen. Corona maakt vergaderen onmogelijk en men profiteert van het tijdsverloop. Opvraging is letterlijk omschreven \”reserve kapitaal jaar 2021\” daar is nooit enige beslissing over gevallen.  Volgende vergadering in 2022 wordt dat fijntjes geregulariseerd.

MVG

Vraag beantwoord

Wat is er gebeurd in 2019?

Werd er met 4/5 meerderheid beslist GEEN reservefonds aan te leggen?

B.W. Art. 577-5 § 3 (vierde alinea) (wetgeving versie 2018)

Wij vinden dat de syndicus waarschijnlijk in de wetgeving:

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2020122002

“  HOOFDSTUK 19. – Maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars

Afdeling 1. 

  Art. 54.

 

De syndicus oefent zijn bevoegdheden uit overeenkomstig de beslissingen van de laatste algemene vergadering en in overeenstemming met de laatst goedgekeurde begroting.

… “

argumenten vindt om een bijdrage te vragen.

Dat gebeurt op een manier die van weinig psychologisch inzicht getuigt is een andere zaak.

 

Vraag beantwoord

Dit werd beslist op de AV van 05/09/2020

“7. Aanvulling van reservefondsen
De vergadering stelt voor om het reservefonds te voeden tegen een tarief van € 3,00/ quotiteit. De betaling dient voor 30
november 2020 bij de syndicus binnen te zijn op een rekening geopend op naam van de mede-eigendom.”

Kan dit principe beschouwd worden als evident terugkerend en is dat gedekt door de wet van 20/12/2020 (Covid wet)

Edited answer

“… en in 2020 is daar in geen enkele vergadering iets over gezegd.”

 

Dit werd beslist op de AV van 05/09/2020

Contradictie?

U hebt deze (regelmatige?) beslissing van de (regelmatige?) AV destijds blijkbaar niet gecontesteerd.

De wetgever (en later de rechter) hebben (zullen) de voorkeur gegeven aan continuïteit in de bedrijfsvoering.

Vraag beantwoord

De vergadering van 2020 beslist (naar mijn mening éénmalig) om 3 euro/per aandeel naar het reservefonds te sluizen.  In 2018 zij we al naar de vrederechter gestapt voor andere onvolkomenheden. Bijna 2 jaar later kregen we gelijk.  Onmiddellijk erna zijn alle gecontesteerde punten opnieuw op het agenda geplaatst door de syndicus en alles werd opnieuw goedgekeurd… wat heeft het voor zin om zeer veel geld aan advocaten uit te  geven voor een dossier bij de vrederechter en achteraf fijntjes opnieuw gestemd te zien.  Wie lacht met wie…

Als er eind december 2020 nog 103.000 euro in het reservefonds zit en vandaag 6.000 euro zonder mededeling waar dat geld naartoe ging, dan is er iets grondig verkeerd.

Er is geen goedkeuring gegeven aan en systematische ophaling van geld voor het reservefonds.

Vraag beantwoord

In de betrokken wet (van 20 december 2020 “houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19”, verschenen in het Staatsblad van 24.12.2020) staat dat:

– de AV met een jaar kan worden uitgesteld.

– de mandaten van de RME leden en de kascommissaris dan ook met een jaar worden verlengd.

– het contract van de syndicus dan ook met een jaar wordt verlengd.

– de syndicus bevoegd blijft “overeenkomstig de beslissingen van de laatste algemene vergadering en in overeenstemming met de laatst goedgekeurde begroting”.

– de mogelijkheid wordt toegevoegd om een schriftelijke AV te houden volgens de gewone vereiste meerderheden en om “op afstand” een AV te houden (d.w.z. digitaal).

Met “de laatst goedgekeurde begroting” wordt bedoeld dat de maandelijkse voorschotten ongewijzigd blijven. Daarmee wordt evenwel NIET gezegd dat zomaar dezelfde extra opvragingen van kapitaal mogen worden gedaan, me dunkt.

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This