Ontslag leden RvB

Word je eigen syndicus

768 keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

Bij de laatste AV gaven 4 van de 5 leden van de Raad ontslag. Hoe zal men met deze toestand omgaan. Er zijn blijkbaar geen kandidaten om de ontslagnemenden te vervangen

A_Bldng Vraag beantwoord september 18, 2023

Men kan niemand verplichten……men kan trachten de mede eigenaars te overtuigen van het “nut” om toch enkele mede eigenaars ………

Raad van mede eigendom :

  Art. 3.90. Raad van mede-eigendom (577-8§1)


 • 1. In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene vergadering lid kunnen zijn, heeft als opdracht om erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 3.91. In afwachting van de oprichting en de samenstelling van de verplichte raad van mede-eigendom, kan elk lid van de algemene vergadering een rechtsvordering instellen tegen de vereniging van mede-eigenaars om één of meer mede-eigenaars of, op kosten van de vereniging van mede-eigenaars, een derde aan te wijzen die de opdrachten van de raad van mede-eigendom uitvoert.

ect……

wet mede eigendom:

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

lebragard Vraag beantwoord september 17, 2023

7h28, 18/9/2023,

Situatie (helaas,…) herkenbaar in meerdere gebouwen/vme’s,…

Getuigd niet van een zekere normale interesse gemotiveerdheid in (mede)eigendom,…

En dan maar klagen over de syndicus,…

Om een ere NICM gastspreker (met 35 jaar ervaring nogmaals) te citeren : “De geestelijke luiheid van de gemiddelde mede eigenaar is vrij hoog”

Diezelfde persoon eiste (volledig terecht!) zelfs in de vme’s dewelke hij beheerd minstens 3 RvME leden , plus twee onmiddellijk inzetbare reserveleden, bovendien moesten de RvME leden zich nominatief engageren in de domeinen administratie, facturatie, operationeel, zodat hij telkens voor elk aspect minstens 1 gesprekspartner/klankbord had,..

vme’s dewelke zich niet konden of wilden op dergelijke wijze engageren of organiseren werden – met onmiddellijke ingang – naar een (jonger) kantoor met minder ervaring, expertise, kennis en know how doorverwezen ! 

A_Bldng Vraag beantwoord september 18, 2023

Lees tevens vrij aandachtig :

 • aeby f de verkrijging van op te richten appartementen 1960 &
 • nieuwe vormen van onroerend bezit 1971
 • accer c het nederlandse burgerlijk wetboek, vergeleken met het wetboek Napoleon’s  Gravenhage  1838 683 Blz
 • atias c La copropriete des immeubles batis  Parijs Sirey 1989 179 Blz
 • bournias a les formes juridiques de la prpiete d’etage ou d’appartements en droit compare 1979
 • braeckmans h houben r het het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen  deel 1
 • broekhuiusen molenaar de vereninging van eigenaars boek 5 artikel 124
 • la copropiete forcee dans les immeubles ou groupes d’immeubles batis die keure 1995
 • casman h statuten van het appartementsgebouw
 • clarke dn  the enactment of commonhold problems principles and perspectives Conv 2002 349-368
 • cleeren e ruzie in uw flatgebouw? 13/32017 de tijd
 • belgische rechtspraak : grondwettelijk hof 3/12/1998 bs 24/12/1998 & 20/2/2020 bs 12/3/2020
 • RvS (13e k ) 16/12/2004  apm 2005
 • franse rechtspraak conseil d’Etat 5/12/2005 p souler couteaux
 • nederlandse rechtspraak hoge raad 26/4/2013 hj snijders
 • overige rechtspraak ehrm (grote kamer) 25088/94 28331/95 28443/95 29/4/1999 chassagnou
 • house of lords 17/3/1994 rhone v stephens
 • aub?
 • mvg & achting
 • 8h06, 18/9/2023
lebragard Posted new comment september 27, 2023

laatste bijdrage = bladvulling en zonder “link” waardeloos.

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

 • 12345678910
close-link
close-link
Share This