fbpx

Niet betaling van zijn aandeel in gemeenschappelijke kosten (vernieuwing dak)door eigenaar van app.

Word je eigen syndicus

36 keren bekekenWanbetaling door mede-eigenaars

Na meerdere herinneringen en een aangetekende ingebrekestelling nog steeds niet betaald. Welke stappen kan ik nu ondernemen?

Vraag beantwoord

Nieuwe regels. Sinds de nieuwe Appartementswet (wet van 18.06.2018) op 1 januari 2019 in voege getreden is, heeft de syndicus geen toestemming meer nodig van de algemene vergadering om tot een effectieve invordering van achterstallen over te gaan. Hij kan dus op eigen initiatief het dossier overmaken aan een advocaat of een incassobureau. Daarnaast kan de syndicus sinds 1 januari ook zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar van het appartement aanspreken voor het volledig bedrag van de achterstallen.

Interesten. De syndicus hoeft zich ook niet te beperken tot het opvragen van de achterstallen. Hij kan eventueel ook een schadevergoeding (bv. 10%) en interesten vragen, om zo de kosten van de invordering (deels) te recupereren. Stel de algemene vergadering zeker voor om een bepaling in het reglement van mede-eigendom op te nemen waarin staat dat wanbetalers van rechtswege interesten en een schadevergoeding verschuldigd zijn, als daarin momenteel nog niet voorzien is. De mogelijkheid om met interesten en een schadebeding geconfronteerd te worden, brengt moeilijke betalers vaak op betere gedachten. Als het tot een rechtszaak komt, dan kan de advocaat van de VME ook een rechtsplegingsvergoeding vorderen. De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitair bedrag, afhankelijk van de hoogte van de vordering, dat door de verliezende partij aan de winnaar betaald moet worden. Als de inzet van het geschil bv. € 4.000 bedraagt, dan bedraagt de rechtsplegingsvergoeding € 780.

Posted new comment
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This