fbpx

Mogen huurders punten aanbrengen op een AV?

Word je eigen syndicus

33 keren bekekenAlgemene Vergadering

Mogen huurders zelf agendapunten toevoegen voor op een AV?

Vraag beantwoord

Ja , waarom niet zijn ook bewoners van de residentie. Maar …..of die punten ook behandelt worden op de AV is een keuzevraag…

Wel kan de huurder via de verhuurder zijn punten doorgeven welke op zijn beurt dit agendeerd….

Meestal leest men in de statuten het volgende ;

  1. f) De data en agenda van de algemene vergadering worden door de syndicus ook telkens tijdig medegedeeld aan de bewoners , huurders , van een kavel in het gebouw die op de algemene vergadering geen stemrecht hebben; hij herinnert hen eraan dat zij vragen of opmerkingen schriftelijk kunnen formuleren, en aan de syndicus bezorgen. De syndicus deelt deze vragen en bemerkingen als zodanig mee aan de mede-eigenaars in de vorm zoals voor de oorspronkelijke oproeping, doch ten laatste vijf dagen op voorhand.

Dit is ook door de wet mede-eigendom zo ook voorzien = dwingend van toepassing ;
Art. 577-8.
8° aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen als zodanig aan de vergadering worden medegedeeld. De mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw;

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This