Mogen de leden van de RvME als groep gestemd worden ipv één per één?

Word je eigen syndicus

1.55K keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

Beste,

Bij ons is het het al een tweetal jaar de gewoonte dat de leden van de raad zich weer verkiesbaar stellen als één groep.

Dus ipv kandidaten krijgen we een lijst met een groep van personen en soms daarnaast een onafhankelijke kandidaat waar we met 50%+1 dienen over te beslissen.

Bekijk de zaak positief: in uw VME zijn er tenminste enkele personen die zich kandidaat stellen.

De wetgeving beschrijft niet hoe de stemming voor de oprichting van een raad van mede-eigendom moet gebeuren. Enkel dat wanneer het een gebouw met minder dan twintig kavels betreft dat de oprichting dient te gebeuren met 3/4 meerderheid.

Art. 577-7. Burg. Wetb. § 1. De algemene vergadering beslist:

1° bij meerderheid van drie vierden van de stemmen:

c) In elke mede-eigendom omvattende minder dan twintig kavels, met uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen, over de oprichting en de samenstelling van een raad van mede-eigendom die tot taak heeft erop toe te zien dat de syndicus zijn taken, onverminderd artikel 577-8/2 uitvoert en die enkel kan bestaan uit mede-eigenaars.

De werkwijze die ik hanteer, en ook uitleg in de cursus over de wetgeving mede-eigendom in de praktijk, is als volgt:
1) Stemmen voor aantal leden die men wil hebben in de raad van mede-eigendom (3/4 stemmen)
2) Dan wordt er gestemd voor elke individuele mede-eigenaars die kandidaat is en diegeen met de meeste stemmen aantal stemmen halen mogen zetelen in de RvM.

Dit wil echter niet zeggen dat een andere procedure daarom niet rechtsgeldig is. Enkel een rechtbank kan daarover oordelen wanneer er klacht wordt neergelegd.

Groetjes,
Jessie

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This