fbpx

Moet het reserkapitaal op een andere rekening gestort worden?

Word je eigen syndicus

166 keren bekekenSyndicus

Beste

Onze nieuwe syndicus vraagt het reservekapitaal en de kwartaalafrekening op dezelfde rekening te storten. Sinds ik in 2012 mijn appartement gekocht heb is het reservekapitaal altijd op een andere rekening gestort. Mijn vraag is; is dit wettelijk toegestaan om dit op één en dezelfde rekening op te vragen, reservekapitaal en kwartaalafrekening.

Vraag beantwoord

Ja en neen.

Terecht is hoger het wetsartikel geciteerd dat overduidelijk is.

De werkelijkheid is echter weerbarstig.

Wanneer de syndicus een bijdrage vraagt voor het werkkapitaal zal iedereen er eerder vlot op ingaan. Elke mede-eigenaar is zich ervan bewust waarvoor deze gelden gebruikt worden en wenst b.v. dat het gebouw regelmatig schoongemaakt wordt.

Het nut van de bijdrage reservekapitaal is minder evident.

Vraagt de syndicus deze afzonderlijk op en daarbij nog ook deze te storten op een andere rekening dan riskeert dit verzoek onderaan in het stapeltje: te betalen te belanden.

Dat de syndicus dan in de verleiding komt in alles in een opvraging te combineren is te begrijpen.

Dit zal dan ook gedoogd worden op voorwaarde dat:

  • het bedrag van het gevraagde reservekapitaal duidelijk tot uiting komt in de opvraging
  • ten laatste op de vervaldag van de opvraging de binnengekomen bedragen worden overgeschreven worden op de bankrekening te samen met de overeenstemmende behandeling in de boekhouding.
  • Voor de te laatkomers gebeurt deze behandeling onmiddellijk na het binnenkomen.

De syndicus zal de CvR op de hoogte brengen van deze werkwijze en deze laatste zal dit bij voorrang controleren.

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This