fbpx

Moet DO GM via AV gestemd worden en kan deelname van een ME aan rondgang DO GL geweigerd worden?

Word je eigen syndicus

162 keren bekekenAlgemene VergaderingRodeRok

Momenteel blijft 1 ME moeilijk doen over de DO Gemeenschappelijke Delen.

De VO GD is doorgegaan in 2014 met vooral kosmetische problemen en het nog niet afgewerkt zijn van wat zaken.

De aannemer heeft meerdere zaken opgelost, maar is ermee gestopt in 2017 omdat de RME en syndicus maar lijstjes bleven doorgeven.

Een aantal bijkomend opgetreden gebreken (oa regenwaterdoorsijpeling) heeft de aannemer dus wel op zijn kosten verhopen.

Dat was het verhaal tot 2017 .. 2018 .. heel wat heen en weer gemail en met dus een groeiend wantrouwen.

Ik tracht nu te bemiddelen .. ? als één van de RME leden, die het laatste appartement gekocht heeft in 2017.

Intussen heeft aannemer een finale limitatieve lijst van gebreken van mij bekomen en stel hij ermee in als alle ME er achter staan. Die lijst is ook door de andere RME leden en syndicus aanvaard as final.  Deze finale limitatieve lijst is dus geen PV plaatsopname.

Hierbij mijn vragen:

  • Moet de dag dat de DO GM doorgaat effectief vooraf aan al de mede-eigenaars gemeld worden?
  • Kan men een (afgevaardigde van een) ME niet tot de RME horend weigeren te laten deelnemen aan de DO GM rondgang?
  • Wie moet minimaal tekenen voor een rechtsgelding DO GD voorstel te hebben? RME, syndicus, architect, aannemer. Met voorstel bedoel ik dat we bvb een clausule erbij zetten dat het DO GD alleen via goedkeuring in AV rechtsgeldig wordt.
  • En met welke meerderheid moet dan dat DO GD voorstel door de AV goedgekeurd worden
Vraag beantwoord

 

Uit het hogervermelde boek:

blz. 180

  1. Wat moet de syndicus doen als de aannemer aan de vereniging van mede-eigenaars de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen vraagt?

… Opnieuw verdient het aanbeveling dat de syndicus de mede-eigenaars die overgaan tot voorlopige oplevering van hun privatieve kavels erop wijst dat zij in hun proces-verbaal van voorlopige oplevering dienen te vermelden dat de ingebruikname van hun privatieve kavel niet kan beschouwd worden als voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen.

Wij durven ervan uitgaan dat voorlopige en definitieve oplevering reeds lang stilzwijgend gebeurd zijn.

 

Boek beschikbaar in uw lokale bibliotheek via IBL.

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This