Moet er een afrekening zitten bij de uitnodiging voor de Alg. Vergadering?

Word je eigen syndicus

1.27K keren bekekenAlgemene Vergaderingstukken bij uitnodiging

Binnenkort hebben wij een Alg. Vergadering. Als agendapunt staat “Bespreken en goedkeuren van de rekeningen”. Er is geen voorstel van afrekening bijgevoegd. Vorig jaar ook niet, zelfs niet nagestuurd na opvraag.

Kan dit punt behandeld worden op de AV? Kan het goedgekeurd worden of enkel besproken? Of moet het verdaagd worden naar een volgende Alg. Vergadering?

A. Huisseune

De wetgeving zegt hierover:

Art. 577-6 §3 […] De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd. […]

Uw syndicus moet ze dus niet noodzakelijk meesturen maar de uitnodiging moet wel vermelden op welke manier mede-eigenaars er toegang tot kunnen krijgen.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This