Moet de AV in Wallonië in het Frans gebeuren?

Word je eigen syndicus

1.31K keren bekekenAlgemene Vergadering

De overgrote meerderheid van de leden van onze Vereniging is Nederlandstalig. Het gaat hierom een park in Wallonie. Een van de Franstalige eigenaar stelt nu dat deze vergaderingen niet rechtmatig zijn omdat ze in het Nederlands en niet in het  Frans zijn. Overigens is er altijd een vertaler aanwezig en ook de notulen en vergaderdocumenten worden in het Frans vertaald. Wat zegt de wet hierover?

U slaat er best basisakte en syndicusovereenkomst eens op na.

 

Wat de schriftelijke neerslag van de AV betreft, deze moet duidelijk in het Frans opgesteld zijn.

 

B.W. Art. 577-11/2

De VME kan normaal gezien zelf de taal kiezen waarin het wenst te vergaderen. Men kijkt best eens of over de taal iets gezegd wordt in de basisakte. Men mag de taal altijd wijzigen via stemming op de AV. Documenten mogen opgesteld worden in de taal die men gekozen heeft. Wat de wetgeving echter wel zegt is dat iedere mede-eigenaar het recht heeft om een vertaling te eisen van elk document dat door de VME opgesteld werd naar de officiële taal van het gebied waar de eigendom ligt. In de praktijk betekent dit dat voor Wallonie, iedere mede-eigenaar vertalingen in het Frans kan vragen. De kosten van de vertaling zijn voor de gemeenschap (dus niet enkel voor rekening van de mede-eigenaar die de verteling vraagt).

Op zicht doet u volgens mij dus niet noodzakelijk iets verkeerd.

Groetjes,
Jessie

Art. 577-11/2 Burg. Wetb.
Een mede-eigenaar kan op zijn verzoek, een vertaling verkrijgen van enig document met betrekking tot de mede-eigendom uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars, indien de bedoelde vertaling dient te gebeuren naar de taal of een van de talen van het taalgebied waarin het gebouw of de groep van gebouwen gelegen zijn.

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This