Moet bij einde stemming op de Algemene vergadering niet afgetekend worden?

Word je eigen syndicus

1.24K keren bekekenAlgemene Vergadering

Wij hebben in februari 2014 op de algemene vergadering gestemd op verschillende punten van de agenda via streepjescode , maar na afloop van de vergadering wisten wij niet wat goed of wat er was afgekeurd. En dit jaar is ook geen eind verslag getekend door de Voorzitter van de Raad Mede-eigenaars of de nog aanwezige eigenaars. Mijn vraag is deze vergadering dan wettelijk verlopen of kan men daar iets tegen doen ?

De wetgeving zegt:

De notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede- eigenaars of hun lasthebbers.

Waarom heeft de wetgever dit sinds 2010 zo aangepast:

Het kwam vroeger jammer genoeg vaak voor dat de notulen (ook wel het verslag genoemd) vervalsd werden na afloop. Om die reden moeten de notulen nu tijdens de vergadering zelf opgesteld worden zodat iedere aanwezige en minstens de voorzitter en de secretaris deze mee ondertekenen. Iedereen heeft dus op het einde de kans om te zien of alles correct genoteerd werd.

Als deze niet ondertekend werden kunt u volgens mij naar de rechtbank stappen om beslissingen die op deze AV genomen werden nietig te laten verklaren. Merk op dat u dit dan best binnen de vier maanden doet want er is ook een artikel dat zegt:

Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen.
Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This