minimum aantal handtekeningen voor het verslag van de algemene vergadering

Word je eigen syndicus

377 keren bekekenAlgemene Vergadering

Met een chaotische syndicus, was er dus ook een chaotische vergadering. Die zou afgerond moeten geweest zijn om 20u15 maar is verder uitgelopen. Formeel is de vergadering niet afgesloten. De facto zijn rond 21u de mensen vertrokken. In het verslag lees ik nu dat ze tot 22u05 zou geduurd hebben en er hebben slechts 2 eigenaars (waaronder de voorzitter van de vergadering) getekend. De rest was vertrokken.

Is zo een verslag dan geldig?

lebragard Vraag beantwoord 7 dagen geleden

Wat zegt de wet :

  Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie (577-6)

  § 10. De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.
Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.

maw. chaotische vergadering en notulen ondertekend door voorzitter, secretaris = rechtsgeldig vergadering en notulen zijn wat ze zijn……

wet mede-eigendom

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

 

https://www.imove.be/images/Nieuws/Volledige-wetgeving.pdf

lebragard Vraag beantwoord 7 dagen geleden
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link