Mag er een agendapunt ingediend worden die criteria geeft ivm stemming over andere agendapunten?

Word je eigen syndicus

2.04K keren bekekenAlgemene Vergadering

Ik heb verleden jaar een punt op de agenda van de AV maar ik was niet aanwezig op de AV ook niet per volmacht op dat punt is toen door de andere tegengestemd.

Nu op de AV van 29-04-2014 was ik ook niet aanwezig ook niet met volmacht. Nu hebben de andere eigenaars op de AV van 29-04-2014 een volgend agendapunt laten agenderen voor de volgende AV van volgend jaar:

”Indien een eigenaar niet aanwezig kan zijn en géén volmachtdrager aanduidt maar toch punten voordraagt op de vergadering ter stemming, dan zijn de aanwezige eigenaars gerechtigd om, mbt deze punten niét aan de stemming deel te nemen.”

Graag zou ik weten of dit wettelijk is hetgeen ze nu agenderen voor volgende AV van volgend jaar zo niet kan ik het verslag dan laten vernietigen voor 29-08-2014 (binnen de 4 maanden na de AV van 29-04-2014)?

Met vriendelijke groeten                                                                                                                                      JOHNY

Een agendapunt waarover in een vergadering een beslissing genomen is, mag op een volgende vergadering NIET opnieuw hernomen worden tenzij de omstandigheden  grondig veranderd zouden zijn.

Er is geen enkele band tussen een agendapunt en de al dan niet aanwezigheid van de indiener.

Een agendapunt moet op zijn eigen merites beoordeeld worden, is het al dan niet nuttig voor de gemeenschap?

Het voorgestelde agendapunt heeft dan ook geen reden van bestaan.

Bedankt voor uw antwoord op mijn vraag,volgens dat ik er uit versta moet een eigenaar niet aanwezig zijn op de AV als hij een punt laat agenderen ook niet per volmacht.

Hetgeen ze nu op de agenda laten agenderen voor de volgende AV van volgend jaar heeft volgens u geen reden van bestaan, maar er wordt niet gesproken of ik het verslag kan laten vernietigen binnen de 4 maanden nadat de AV GEWEEST IS DAT WAS EIGENLIJK MIJN VRAAG omdat er mij iemand gezegd had dat ik daartegen niet reageer binnen de 4 maanden ik dan AKKOORD ben met hetgeen ze nu op de agenda voor volgende AV VAN VOLGEND JAAR AGENDEREN

Groetjes
JOHNY

Wordt het agendapunt zoals door u beschreven voor de rechter gebracht dan zal deze waarschijnlijk de vernietiging ervan vonissen.

 

Dit worden echter veel kosten voor een dergelijke zaak.

 

Probeer eerst,de (kosteloze) procedure van vrijwillige verschijning voor de vrederechter, hij roept de partijen dan op voor een verzoening.

 

Blijft deze zonder gevolg dan moet u wel dagvaarden voor 29-08-2014.

Dilbeccha, u stelt dat een beslissing NIET op een volgende AV kan herzien worden. Op welke (wettelijke, statutaire, …) gronden stelt u dit ?

Wanneer is er sprake van grondig veranderde omstandigheden ? Wie beoordeelt dit ?

Bedankt voor uw antwoord en veel groeten,

danjan

Een welbepaald artikel aanwijzen is niet zo eenvoudig. Het gaat inderdaad meer om een een goede praktijk, het zorgen voor rechtszekerheid, toepasbaar in het geheel van het juridische verkeer.

 

Stel: een persoon wil absoluut een bepaalde maatregel doorduwen.

 

Hij dient jaar na jaar hetzelfde agendapunt in zonder dat de omstandigheden ook maar iets veranderd zijn. De vergadering verliest haar tijd met het even systematisch verwerpen.

 

De indiener speculeert er op dat ooit door een onoplettendheid of toevallige meerderheid door afwezigheden, zijn voorstel wordt goedgekeurd.

 

Resultaat mocht dit lukken : zo vlug mogelijk komt de vergadering opnieuw bijeen om de maatregel te annuleren en weg te stemmen.

 

 

Uiteraard is de beoordeling van de ”gewijzigde omstandigheiden” subjectief.

 

Men zou kunnen denken aan verandering in het wettelijk kader, veranderde gemeentereglementering, incident in het gebouw, etc.

 

Hopelijk kan de syndicus hier door overreding de rol van ”filter” waarmaken.

 

 

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This