fbpx

Mag de syndicus zijn raadsman meebrengen voor bijstand tijdens de algemene vergadering ?

Word je eigen syndicus

115 keren bekekenAlgemene Vergadering

De syndicus heeft in maart zijn ontslag per e-mail gegeven maar heeft thans de uitnodiging voor de jaarlijkse algemene vergadering verstuurd met o.a. op de dagorde ‘ontslag syndicus, aanstelling nieuwe syndicus’.  De situatie is precair waardoor vermoed wordt dat de huidige syndicus zijn raadsman zal meebrengen naar de vergadering.

MAG DAT ZOMAAR ? Als er één iemand bezwaar maakt, moet de raadsman dan de zaal verlaten ?

Er moet trouwens nog kwijting verleend worden aan de syndicus.  De afrekening voor het voorbije boekjaar moet nog goedgekeurd worden …

Dank u.

Vraag beantwoord

De AV is een besloten vergadering waartoe enkel mede-eigenaars (of hun gevolmachtigden) toegelaten worden.

Om de invloed van mede-eigenaars te versterken heeft de wetgever 2018 een geheel van regels opgezet waarbij een mede-eigenaar een beroep kan doen op een technische raadgever om hem bij te staan tijdens de AV.

Deze regelgeving geldt NIET voor een syndicus. Het idee alleen al is een preuve van onbekwaamheid van de syndicus.

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This