mag de syndicus eisen de beheerskosten trimestrieel te betalen?

Word je eigen syndicus

1.37K keren bekekenBoekhouding VMEBEHEERSVERGOEDING

Onze syndicus neemt de eerste van de maand januari april, juli en oktober drie maanden honorarium van de rekening van de vereniging van mede-eigenaars. Heeft hij dat recht? Kan hij dat eisen?

Heeft de vereniging niet het recht de intresten voor de twee volgende maande na afname bij het begin van elk trimester op te eisen?

Met dank voor uw antwoord

U zult het antwoord waarschijnlijk vinden in het contract afgesloten tussen de VME en de syndicus.

Heb er begrip voor dat het opstellen  van een boekhouddocument voor de syndicus (en onrechtstreeks voor u) kosten met zich mee brengt.

De interestderving in hoofde van de  VME wegens de “voortijdige” inning brengt ons naar echte apothekersrekeningen, zeker gezien het huidig rendement op zichtrekeningen.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This