Mag de syndicus een bewijs vragen van het onderhoud van de privatieve gasketels?

Word je eigen syndicus

1.83K keren bekekenReglement van Interne Orde

Over de gaswandketels voor verwarming en warm water zegt de wet dat deze om de twee jaar moeten gekontroleerd worden – maar, hoe kan men nu weten of zulks effektief door de diverse eigenaars wordt uitgevoerd – ik weet zeker dat sommige eigenaars hun brander niet om de twee jaar laten nakijken – mag de syndicus een bewijs vragen? is er een ander kontrolemiddel?

Wegens nieuwe wetgeving moet er indien er een afzuigmotor op het dak staat een bijkomende schouwbeveiliging tussen de gasketel en de muur geplaatst worden : pressiostaat beveiliging voorkoming van co vergiftiging zelfde probleem.

Waar is de tijd dat in de toenmalige aktes duidelijke richtlijnen stonden over het vegen van de schoorstenen en al de verplichtingen daaromtrent.

De bewoners van een mede-eigendom hebben zich te gedragen als “goede huisvaders”.

Mogelijkerwijze zijn in uw basisakte bepalingen die toelaten bewijzen van goed onderhoud op te vragen. Zo dit niet het geval is kunt u het als agendapunt in een volgende vergadering laten goedkeuren.

Vergeet niet dat in de huurcontracten de verplichting moet vermeld/doorgegeven worden.

Bij onvoldoende reactie kan ook een politiek van “name&shame” een oplossing zijn.

Bij het rapport van de AV wordt een lijst gevoegd van de bewoners die de correcte documenten ingediend hebben.

 

You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link