Mag de syndicus contracten ondertekenen zonder de toestemming van de VME?

Word je eigen syndicus

96 keren bekekenSyndicus

Is het de syndicus toegelaten contracten te ondertekenen voor enkele duizenden euro’s zonder de VME te raadplegen?

Wat is daaraan te doen? de betaling van ongeveer 30000 € heeft reeds plaatsgegrepen;

lebragard Vraag beantwoord 7 dagen geleden

Syndicus kan bepaalde dingen/zaken doen zonder voorafgaande toestemming van de AV/VME , maar deze zijn wettelijk bepaalt. Contracten afsluiten hoort daar niet bij !!

Hebt u een raad van mede-eigendom die toezicht moet uitoefenen op de syndicus dat deze zijn werk naar behoren doet ? Controleorgaan !!

Stel de syndicus in gebreke alsook verwittig de mensen om aan te geven dat ten onrechte werd betaald zonder toestemming van de VME en dat de contracten afgesloten door de syndicus in naam van de VME als niet rechtsgeldig moeten aanzien worden…… Benieuwd hoe de syndicus als de contractant daarop zal reageren.

Moraal van het verhaal blijft : indien de syndicus in de FOUT gaat blijft de VME aansprakelijk en de syndicus handelend in opdracht van de VME slechts verantwoordelijk. (bemerk aansprakelijk-verantwoordelijk !) vandaar ook het belang van het syndicuscontract….meestal geschreven op de buik van de syndicus en ter goeder trouw aanvaard door de VME. Elk syndicuscontract zou moeten beginnen met :

De syndicus zal steeds de statuten van het gebouw eerbiedigen en zijn beheer doen conform de wet mede-eigendom ect…….

Uiteraard bij schade kan de VME door regressie terugvorderen van de syndicus….

lebragard Vraag beantwoord 7 dagen geleden
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link