Kan ik syndicus (vervroegde) uitvoering van herstellingswerken vragen ?

Word je eigen syndicus

774 keren bekekenUitvoering van Werken

Betreft:  herstelling tuinafsluiting
Eind 2022 is de huurster van de 2de verdieping ingereden op de tuinafsluiting.  De schade aan de tuinafsluiting werd door haar verzekering vergoed en gestort op de rekening van de VME, afgelopen maand mei.
Ik heb de herstelling van de tuinafsluiting op de agenda gezet van de afgelopen (B)AV van 17/07/2023 (tegen de prijs van de betaalde en ontvangen schadevergoeding).
Syndicus verschuift dit agendapunt naar de AV van (begin) 2024.
 
Sommige mede-eigenaars betwisten het gemeenschappelijk karakter van de tuinafsluiting.
(De tuinen zijn gemeenschappelijk, maar het genot is privaat voor de mede-eigenaars van de gelijkvloerse appartementen.)

Vragen:

  • Moet over het gemeenschappelijk karakter van de tuinafsluiting nog gediscussieerd worden ?  (Volgens de basisakte en het algemeen reglement van mede-eigendom zijn de tuinafsluitingen gemeenschappelijk.  Bovendien werd de schadevergoeding gestort op de rekening van de VME.) 
  • Kan ik de syndicus vragen dat de herstelling van de tuinafsluiting vroeger gebeurt ?
  • Wat als de kostprijs van de herstelling in 2024 hoger is dan de ontvangen schadevergoeding ?  Wie betaalt dan de meerprijs ?  Kan die verhaald worden ? en zo ja, op de (nieuwe) syndicus ?

Dank u voor uw antwoord.

drptr Vraag beantwoord augustus 8, 2023

Je kan dit inderdaad terecht vragen, en bovenstaande indachtig zijn in het kader van bewarende maatregelen (Syndicus, kan, mag en moet autonoom handelen en slechts op de eerstvolgende av toelichten en verantwoorden, mag wel niet misbruikt worden!) zijn hier heel wat argumenten voor!

9h44 Zat 5 Aug 2023

qsdfg159 Vraag beantwoord augustus 5, 2023

Ik vraag mij af waarom de herstelling op de agenda van een AV moet komen? Als dat met alle schadegevallen gedaan zou worden … Direct herstellen is de boodschap hier, het geld is immers ontvangen van de verzekering. De kans is inderdaad groot dat de offerte tegen de volgende AV niet meer geldig is.

Waarschijnlijk stelt de syndicus het uit omdat hij niet kan antwoorden of de tuinafsluiting privatief of gemeenschappelijk is. En dat is natuurlijk steeds een delicaat onderwerp want alle basisaktes zeggen hetzelfde met even weinig woorden.

Mijn inziens is het genot privatief, maar daarom nog niet de afsluiting. De praktijk zal hier winnen op de theorie:

  • Zijn alle tuinafsluitingen overal hetzelfde? Werd deze al geplaatst door de bouwheer? Dan wordt het als gemeenschappelijk beschouwd.
  • Zijn alle tuinafsluitingen niet gelijkaardig en deed iedereen maar wat naar eigen voorkeur? Werd deze afsluiting dus geplaatst door de eigenaar wiens tuin werd aangereden? Dan wordt het als privatief beschouwd.
Cui Bono Vraag beantwoord augustus 6, 2023

Volg # Cul Bono in zijn antwoord wel met die reserve van : “Mijn inziens ….. maar daarom nog niet de afsluiting. De praktijk zal hier winnen op de theorie.” moet wettelijk gezien andersom benaderd worden, de theorie zal winnen op de praktijk.

Al wat gemeenschappelijk of privatief is staat in de statuten van het gebouw (theorie) en al wat niet uitdrukkelijk bepaalt is of bij gebreke van bewijs wordt aanzien als gemeenschappelijk.

 Art.3.84

………

Bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid tussen titels, worden de gedeelten van gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle mede-eigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht gemeenschappelijk te zijn.

lebragard Vraag beantwoord augustus 7, 2023

21h43, 8/8/2023,

@ Dreetsyman, Cui Bono, Lebragard,

We sluiten ons (tevens) bij antwoord Bono aan,

Lebragard, We menen dat het uiteraard uit te zoeken juridisch gegeven indien gemeenscgappelijk dan wdl privqagief ondergescikt is aan de dringende wenselikheid tot den oplossong, indien gemeenschappelijk zeer zeker spoedig intervenieren & herstellen, tevens indien privatief laat de meest recente wetgeving toe met een bepaald quorum (weet wel niet exact van buiten dewelke ) dat de gemeenschap de betreffende privatieve eigenaar verplicht een investering te doen

Achting, Respectvol wederkerig,

Eigenaar – Aandeelhouder – Bestuurder – Zaakvoerder

drptr Vraag beantwoord augustus 8, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This