kan ik mijn persoonlijke rechtsbijstand verzekering inroepen tegen wanbetalers van een gebouw

Word je eigen syndicus

450 keren bekekenUitvoering van Werken

Ik woon in een gebouw met 4 appartementen, waarvan mijn appartement(dakappartement) het kleinste is. Eén van de mede-eigenaars heeft een achterstal van betaling die via een gerechtelijke procedure wordt gevolgd. De voorwaarden van deze procedure zijn niet vervuld waardoor een nieuwe procedure is opgestart. Intussen hebben wij geen reservefonds en zijn er verschillende herstellingen (aan het dak) die niet kunnen uitgevoerd worden vanwege tekort aan financiën. Hierdoor heb ik persoonlijk regelmatig last van herhaaldelijke waterschade. Heeft het zin dat ik mijn persoonlijke rechtsbijstandverzekering inschakel om een snellere reactie van het gerecht te verkrijgen om de mede-eigenaar te dwingen te betalen of zijn appartement te verkopen?

Mike Castar Vraag beantwoord november 29, 2023

Is er een syndicus ? valt de VME onder de gedwongen mede-eigendom ?

Is er aangifte gedaan aan de blokpolis ?

Cruciale vragen om een zinnig antwoord te geven , blijft dat uw VME “onbestuurbaar” is/wordt !

Uw gewone rechtbijstandsverzekering gaat u niet kunnen helpen , een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering die ook het zakenrecht dekt , wel.

Lees onderstaande link en concludeer zelf.

Elke mede-eigenaar kan beroep doen op de vrederechter maar breng de syndicus daarvan op de hoogte. (mail , aangetekende zending)
Art. 3.92.Rechtsvorderingen (577-9) §1
Iedere mede-eigenaar kan echter alle rechtsvorderingen alleen instellen betreffende zijn kavel, na de syndicus daarover te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlicht.

https://ondernemingsdatabank.indicator. … 01/related

Kan één mede-eigenaar optreden als beslissingen nodig zijn?
Stel, u bent mede-eigenaar in een appartementsgebouw waar er zoveel onenigheid is dat er niets meer beslist of betaald wordt. Kunt u daartegen dan iets ondernemen en wat precies? Hierover was er onlangs een interessante uitspraak…
Welke mogelijkheden zijn er?
Bestuursproblemen in het gebouw. De oorzaken hiervan kunnen divers zijn, bv. financiële problemen waardoor leveranciers niet meer tijdig betaald kunnen worden, onenigheid tussen de mede-eigenaars in de vereniging van mede-eigenaars (VME) waardoor de vereiste meerderheid voor de noodzakelijke beslissingen niet meer bereikt kan worden, afwezigheid van een syndicus, enz.

Rechter kan een gerechtelijk syndicus aanstellen. De wet voorziet immers dat iedere mede-eigenaar via een procedure op eenzijdig verzoekschrift de aanstelling van een ‘gerechtelijk syndicus’ voor het gebouw kan vragen aan de vrederechter. Wanneer effectief blijkt dat er geen syndicus benoemd is, zal de vrederechter zelf een syndicus benoemen voor het gebouw, die dan verder alle wettelijke taken van een syndicus moet uitvoeren.

Goed om te weten. Ook als er al een syndicus is, die zijn werk niet naar behoren uitvoert, kan er een zgn. voorlopige syndicus aangesteld worden.

Aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. De wet van 18 juni 2018 voorziet sinds 1 januari 2019 ook de mogelijkheid om een voorlopig bewindvoerder te laten aanstellen. Dat kan in gebouwen waarin de besluitvorming binnen de algemene vergadering volledig geblokkeerd is, waardoor het financiële evenwicht in het gedrang komt of waardoor de technische staat van het gebouw in het gedrang komt. Een voorlopig bewindvoerder kan dus aangesteld worden, zelfs wanneer er een syndicus benoemd werd die zijn taken naar behoren uitvoert.

Goed om te weten. Het verzoek moet uitgaan van een of meerdere mede-eigenaars die (samen) minstens 1/5 van de aandelen in de gemene delen bezitten of van de syndicus zelf die vaststelt dat de voorwaarden tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder vervuld zijn. De voorlopig bewindvoerder kan dan in plaats van de algemene vergadering van de VME noodzakelijke beslissingen nemen.

De rechter kan ook beiden aanstellen
Dat gebeurde onlangs in een rechtszaak. Het mandaat van de syndicus in een appartementsgebouw was afgelopen, maar door onenigheid was er geen nieuwe syndicus aangesteld. Daarnaast bleek dat de werking van de VME volledig lamgelegd werd door het feit dat meerdere mede-eigenaars hun bijdragen in de gemene delen van het gebouw niet langer betaalden. Het gebouw werd daardoor schuldenaar van bepaalde leveranciers, wiens rekeningen onbetaald bleven. Hierdoor dreigden bepaalde leveringen van nutsvoorzieningen stopgezet te worden. Een mede-eigenaar vroeg zowel de aanstelling van een gerechtelijk syndicus als de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder.

Wat vond de rechter? De rechter (vred. Beringen, 24.04.2020) oordeelde dat zowel de aanstelling van een gerechtelijk syndicus als de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder in deze situatie noodzakelijk waren. De voorlopig bewindvoerder moest de taken van de algemene vergadering van mede-eigenaars tijdelijk, voor een periode van drie maanden, overnemen en dus in hun plaats beslissen. Hij moest een werk- en reservekapitaal aanleggen, al dan niet kwijting verlenen aan de vorige syndicus, een nieuwe overeenkomst met de syndicus sluiten, enz.

U kunt als mede-eigenaar niet alleen vragen dat er door de rechter een syndicus aangesteld wordt, u kunt tegelijk ook vragen dat er een voorlopig bewindvoerder komt die in plaats van de algemene vergadering van mede-eigenaars noodzakelijke beslissingen kan nemen, bv. over het aanleggen van een werk- en reservekapitaal.

lebragard Vraag beantwoord november 28, 2023

16h24, 28/11/2034,

initiëren bij lokale nabijheid rechter kantonnale rechter

escaleren kan steeds bij tiende kamer correctionele rechter

Algemene bevoegdheid De vrederechter heeft de algemene bevoegdheid om kennis te nemen van alle vorderingen waarvan het bedrag € 5.000,00 niet overschrijdt (art. 590 Ger. W.).

https://www.helderrecht.be/nl/sinds-1-september-de-vrederechter-bevoegd-voor-conflicten-tot-5000-euro

lebragard Posted new comment november 28, 2023

Best even de vraag lezen , antwoord op de vraag is van belang.

16h35, 28/11/2023,

Hoven & Rechtbanken (rechtbanken-tribunaux.be)

De vrederechter is een “laagdrempelige” rechter, degene die het dichtst bij de burger staat. De vrederechter behandelt enkel burgerlijke zaken die voor de burger een “privékarakter” hebben (bijvoorbeeld burenruzies, geschillen i.v.m. huurovereenkomsten, kleine bedragen aan onbetaalde facturen, bescherming van kwetsbare personen …). De burger kan dus geen beroep doen op de vrederechter voor bijvoorbeeld strafzaken of fiscale zaken.

De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken.

lebragard Posted new comment november 29, 2023

Best even de vraag herlezen en dan een gepast antwoord geven

162
kantons

13
rechtbanken van eerste aanleg

12
gerechtelijke arrondissementen

Als één van de partijen bij het proces niet akkoord gaat met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg (met inbegrip van de familierechtbank, de correctionele rechtbank en de jeugdrechtbank) of de ondernemingsrechtbank, dan kan ze aan het hof van beroep vragen om het vonnis te herzien.

FlatBuilding Vraag beantwoord november 28, 2023

5
hoven van beroep

RRR Vraag beantwoord november 28, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This