fbpx

Kan een mede-eigenaar een factuur betwisten of weigeren te betalen ?

Word je eigen syndicus

Soms wordt buiten de algemene vergadering  door één of enkele mede)eigenaars opdracht gegeven tot uitvoering van werken. De werken worden gefactureerd aan de VME en door de syndicus betaald in naam van de VME.

Kan een mede-eigenaar deze factuur betwisten of weigeren te betalen indien hij niet akkoord gaat (bvb. omwille van het niet bewezen gemeenschappelijk karakter van de werken ?)

Vraag beantwoord

Uw syndicus mengt ten onrechte appelen en peren.

In de boekhouding van een VME mogen enkel elementen opgenomen worden die betrekking hebben op haar basisakte, reglement van mede-eigendom, RIO en behoorlijk genomen beslissingen in de AV en behoorlijk genotuleerd.

U beschrijft hier mede-eigenaars die de syndicus buitencontractuele opdrachten geven.

Deze horen buiten de boekhouding van de VME afgerekend te worden en kunnen niet genieten van de waarborgen en zekerheden verbonden aan de opname in de boekhouding van de VME.

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This