fbpx

Kan een lasthebber aangesteld bij meerdere eigenaars rechtsgeldig volmacht geven voor de AV ?

Word je eigen syndicus

119 keren bekekenAlgemene Vergaderinglasthebber volmacht
0 Comments

Beste,

In een residentie blijven een aantal niet-verkochte kavels eigendom van de vennootschap van de bouwpromotor.  Eén van de vennoten werd aangesteld als lasthebber om deel te nemen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars voor de niet-verkochte kavels: deelname aan de beraadslagingen en stemrecht.

De aangestelde lasthebber komt niet naar de algemene vergadering maar laat zich vertegenwoordigen door een advocaat om in naam van de vennootschap deel te nemen aan de beraadslagingen en te stemmen.  Hiertoe bezorgt de lasthebber het ondertekend volmachtenformulier, meegestuurd met de uitnodiging voor de algemene vergadering, aan de syndicus.

Ik lees onder art. 577-6, §1 tweede lid B.W. : de belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee.

Zijn dit alle belanghebbenden?  Bij een eigendom van een vennootschap zijn de belanghebbenden de vennoten.

Vraag 1 :

Kan een vennoot aangesteld als lasthebber door de andere vennoten van een vennootschap in eigen naam een volmacht geven aan derden om deel te nemen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars of moeten ALLE vennoten de volmacht ondertekenen om rechtsgeldig bv. een advocaat als lasthebber bij volmacht aan te stellen om de vennootschap te vertegenwoordigen?

Vraag 2 :

Kan een lasthebber voor een kavel met meerdere belanghebbenden echtgenoten en kinderen bv, waarbij de echtgenoot aangesteld werd als lasthebber, één van de andere belanghebbenden (zijn echtgenote bv) een volmacht geeft om hem te vervangen op de algemene vergadering.  Moet het volmachtenformulier door hem EN de kinderen ondertekend worden?

Alvast bedankt.

Vraag beantwoord

Redeneer sequentieel.

Volgens:

B.W. Art. 577-6 § 1 (tweede alinea)

horen de belanghebbenden, zonder strikte unanimiteitsverplichting (derde alinea), een lasthebber aan te duiden.

Volmachten zijn in principe niet overdraagbaar.

Naar onze bescheiden mening kan dit wel voor een, als hoger aangeduide mede-eigenaar.

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This