Kan de VME de nalatigheidsintresten terugvragen van de syndicus indien deze laattijdig betaald?

Word je eigen syndicus

1.68K keren bekekenBoekhouding VMEnalatigheidsintresten

Het mandaat van de vorige (professionele ?) syndicus betaalde een factuur slechts gedeeltelijk en momteel vraagt een leverancier nalatighiedsintresten à rato van 15%.

Peggy

Als uw syndicus haar werk niet naar behoren gedaan heeft kunnen jullie inderdaad schadevergoeding eisen. Zeker gezien jullie schade ondervinden dmv de te betalen nalatigheidsinteresten. Uw syndicus is normaal gezien ook verzekerd voor beroepsfouten. Wellicht zullen jullie hiervoor wel naar de rechter moeten stappen.

Met vriendelijke groeten,
Jessie

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This