Kan de VME beslissen buitenramen te vervangen die nog in degelijke staat zijn?

Word je eigen syndicus

90 keren bekekenAlgemene Vergadering

Kan de VME met 2/3 meerderheid beslissen, het houten buitenschrijnwerk, met dubbel beglazing, van een appartementsgebouw te vernieuwen, indien er slechts één raam in slechte staat is en de overige 13 ramen enkel leeftijds gebreken vertonen, zoals isolatiewaarden, versleten dichtingen? De ramen zijn volgens de basisakte privatief, maar volgens de wet op de mede-eigendom van 2019 art. 577-7 kan\” mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars.\”

De vraag is wat moeten die bijzondere motivering inhouden om toe te laten dat de VME beslist over die privatieve delen. Welke economische of technische redenen laten de VME toe hierover te beslissen?

dmeerpa Vraag beantwoord januari 23, 2023

De vraag is wat moeten die bijzondere motivering inhouden om toe te laten dat de VME beslist over die privatieve delen. Welke economische of technische redenen laten de VME toe hierover te beslissen?

Voorbeeld :

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___rechten_en_plichten/kan_vme_beslissen_dat_ieder_zijn_deur_moet_vervangen_/VLTAVGAR_EU26160601/65/search?

Voeg motivering toe! Die beslissing zal wel vergezeld moeten worden van een ‘bijzondere motivering’. Volgens het Hof van Cassatie is aan die bijzondere motivatieplicht voldaan zodra uit de context en de voorliggende stukken blijkt dat de werken effectief technisch of economisch gezien noodzakelijk zijn.

Kan bv. verslag van de brandweer zijn. Wanneer de brandweer bij een inspectie van een appartementsgebouw gewezen heeft op de verplichting om de deuren van de appartementen aan te passen om te voldoen aan de normen en daarbij aansluitend de algemene vergadering beslist om die werken uit te voeren, voeg dan het verslag van de brandweer bij de notulen. Dat om de noodzaak van de uit te voeren werken voldoende aan te tonen.

en

https://www.imove.be/images/Nieuws/Volledige-wetgeving.pdf

pag. 119

Noot
Als antwoord op bestaande rechtspraak van het Hof van Cassatie heeft de wetgever
in 2010 bepaald dat werken aan bepaalde privatieve delen van de mede-eigenaars,
om economische of technische redenen, door de vereniging van mede-eigenaars
kunnen worden uitgevoerd.

Deze bepaling is een reactie van de wetgever op het arrest
van het Hof van Cassatie van 1 april 2004 , waarin werd gesteld dat de algemene
vergadering van de vereniging van mede-eigenaars slechts de bevoegdheid heeft om
te beslissen over werken betreffende die gedeelten van gebouwen waarvan
vastgesteld is dat ze niet privatief zijn.

In de praktijk leidde dit tot moeilijkheden omdat
privé en gemene gedeelten van een appartementsgebouw nu eenmaal verweven zijn.
Om praktische redenen besliste de wetgever dan ook dat de algemene vergadering
kan beslissen om die werkzaamheden door de vereniging van mede-eigenaars te laten
uitvoeren indien er in de vergadering de gekwalificeerde meerderheid wordt gehaald.
Wanneer de algemene vergadering deze beslissing neemt, is een bijzondere motivering noodzakelijk.

De bijzondere motivering moet verwijzen naar economische
of technische redenen. Als voorbeeld van een technische reden kan verwezen worden
naar werken die nodig zijn om schade aan gemene delen te voorkomen of beperken.

Een economische reden zou kunnen zijn dat de collectieve uitvoering van werken aan
alle privatieve delen merkelijk voordeliger is dan de afzonderlijke bestelling van die
werken. Zo kan de algemene vergadering beslissen om werken aan privatieve
terrassen en balkons ‘collectief’ uit te voeren, al was het maar omdat de uitvoering
van dergelijke werken de plaatsing van dure veiligheidsstellingen vereist. Het is dan
ook logisch dat alle terrassen in één en dezelfde beweging worden aangepakt, eerder
dan dat de mede-eigenaars gespreid in de tijd op eigen initiatief overgaan tot
renovatie van hun terras, met dan telkens de verplichting op eigen kosten
veiligheidsstellingen te laten plaatsen.

lebragard Vraag beantwoord januari 17, 2023
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link