Kan de syndicus of RVM een beslissing nemen om over te gaan op individuele gascondensatieketels waar nu atmosferische ketels staan ?

Word je eigen syndicus

1.57K keren bekekenUitvoering van Werken

De appartementen in ons gebouw, ca 56 appartementen, hebben individueel allemaal nog een atmosferische gasketel voor verwarming en sanitair. De nieuwe norm zegt dat vanaf (waarschijnlijk) 2015 er nog alleen hoogrendementsketels (condensatie) mogen verkocht worden. Daartoe moet de schouw aangepast worden en kan er maar één soort ketel (ofwel condensatie ketel ofwel atmosferische ketel ) er op aangesloten worden, beide ketels kunnen niet gecombineerd worden.

Dus als een atmosferische ketel niet meer kan hersteld worden of alleen vervangen kan worden door een condensatieketel ontstaat er een probleem op die schouw.

Is de omschakeling afdwingbaar bij de overige bewoners die niet willen omschakelen, omdat hun oude gasketel nog perfect werkt?

 

J. H. Antwerpen

 

Geachte

 

Ik vrees dat voor alle mede – eigenaren geldt dat zij zich in regel moeten stellen met de vigerende wetgeving. Indien één ketel “de geest” geeft, vereist dit in dit geval meer werken dan de loutere vervanging ervan. Feit is dat naderhand wel iedereen binnen het gebouw hiervan profijt wegdraagt…

Er moet iemand de eerste zijn, zou men kunnen zeggen …

Astrid CLABOTS

VILLA JURIS ADVOCATEN

Uit uw vraag menen wij te mogen opmaken dat u niet al te vertrouwd bent met de werkwijze binnen een mede-eigendom.

 

Beslissingen in  een mede-eigendom worden genomen door de mede-eigenaars zelf, bijeengekomen in een volgens de wettelijke normen bijeengeroepen ”Algemene Vergadering” :

 

B. W. Art. 577-7

 

In uw geval meer in het bijzonder :

 

B.W. Art. 577-7 § 1 1° e)

 

Het spreekt vanzelf dat deze beslissingen niet tegenstrijdig mogen zijn aan wetten, decreten en reglementen van diverse aard.

 

De syndicus voert de beslissingen van de AV uit :

 

B.W. Art.  577-8 § 4 3°

 

De Raad van Mede-eigendom heeft enkel een controlerende taak op de syndicus.

 

B.W. Art. 577-8/1

 

In uw geval kunt u best gebruik maken van :

 

B.W. Art. 577-6 § 4

 

en vragen dat uw punt besproken wordt op de AV.

 

Tevens zou u een agendapunt kunnen formuleren waarin gevraagd wordt dat de syndicus een (betalend) advies vraagt aan een technisch raadgever (architect, of andere) betreffende het opgeworpen probleem, advies waarover dan in een volgende vergadering, of, indien het dringende karakter het rechtvaardigt, in een bijeen te roepen bijzondere algemene vergadering, een definitieve beslissing genomen wordt.

 

Bijkomend kan u aan de syndicus vragen nu reeds de andere ME’s op de hoogte te brengen van uw verzoek, b.v. als bijlage aan een volgende opvraging van provisies.

 

Uiteraard verhindert niets dat u zelf uw ME’s op de hoogte brengt.

 

 

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This