Hoeveel volmachten mag één mede-eigenaar bezitten op een Algemene vergadering ?

Word je eigen syndicus

2.96K keren bekekenAlgemene Vergaderingvolmachten

Onze V.M.E van 98 mede-eigenaars is onderverdeeld in  10.000 st.

Wij weten allemaal dat je niet meer dan over  3 volmachten mag beschikken (artikel BW 577-6§7) maar datzelfde artikel 577-6§7  zegt verder dat je ook over 10% van de volmachten mag beschikken .

Stel dat op de algemene vergadering ( A.V)  7000 stemmen aanwezig zijn door aanwezige mede-eigenaars en volmachten  maar twee mede-eigenaars ronselen volmachten en beschikkenelk  over 998 stemmen .

Dit zou dus minder dan 10% van de 10.000 ste zijn .

Of bedoeld de wetgever met artikel 577-6§7 hier 10% van de aanwezige  7000 stemmen ? Dan zou de stembeperking per mede-eigenaar 700 zijn ?

Het is een publiek geheim dat enkele mede-eigenaars juist door die ronselarij van volmachten een ganse vergadering  t.v.v de syndicus kunnen sturen .

Die 10% kunnen dus een wereld van verschil maken .

 

Hartelijk dank voor jullie toelichting

 

De wetgeving zegt Art. 577-6 §7: “… niet meer dan 10% bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.”

Men bedoelt volgens mij dus 10% van het totaal aantal kavels. Merk bovendien op dat deze beperking per persoon is. Een persoon mag dus met volmachten 1000 aandelen komen en een ander mag nog eens met volmachten voor 1000 aandelen komen, in uw voorbeeld.

Merk echter ook op dat de wetgeving wel een andere beperking oplegt (ook in Art. 577-6 §7) die wel betrekking heeft op het aantal stemmen iemand kan hebben tov aanwezigen:

“Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.”

Door dit artikel kan één iemand nooit op zichzelf beslissingen nemen. Hij zal voor de beslissingen die met gewone meerderheid gestemd moeten worden steeds een ander moeten overtuigen. Voor beslissingen met 3/4 wordt het nog moeilijker.

Met de nieuwe wetgeving wordt ook niet meer toegestaan dat de syndicus volmachthouder kan zijn.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This