Hoeveel volmachten mag een mede-eigenaar afgeven op de A.V.?

Word je eigen syndicus

1.36K keren bekekenAlgemene Vergadering

Een eigenaar heeft een dak studio waar hij 57/10.000 van heeft mag deze dan ook 3 volmachten + zijn eigen volmacht  krijgen voor op de Algemene Vergadering ?

Tweede vraag = Moeten deze volmachten die ze meebrengen niet ingevuld zijn met de vermelding welke punten de volmachtgevers mee akkoord zijn of niet , en kunnen wij dezevolmachten als andere Mede-eigenaars op vragen of dat ze correct waren ingevuld .

Dag Raymond,

Met betrekking tot uw eerste vraag, de wetgeving zegt:
“Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10% bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.”

De eigenaar mag dus zeker 3 volmachten dragen. Als hij meer dan drie volmachten mee zou hebben dan geldt de regel dat de aandelen vertegenwoordigd door al deze volmachten samen + de aandelen van zijn eigendom niet meer dan 10% van het totaal aantal aandelen mag vertegenwoordigen.

Merk ook op dat de wetgeving ook stelt: “Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.”

Met betrekking tot uw tweede vraag:
De wetgeving zegt: “De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag alleen maar gelden voor e?e?n algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notarie?le volmacht.”

De volmacht hoeft dus niet te specifiëren hoe er gestemd moet worden maar zou wel zulke instructies kunnen bevatten. Of u deze volmachten mag inkijken om te zien of correct ingevuld waren moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik ken geen artikel in de wetgeving van de mede-eigendom die het toelaat of verbiedt. Op zich zie ik er zelf geen probleem mee dat andere mede-eigenaars de volmachten zouden mogen inkijken. Ten slotte is de stemming al niet geheim want de notulen moeten beschrijven wie tegenstemt of zich onthouden heeft.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This