Hoe wordt het aantal eenheden berekend tijdens een algemene vergadering?

Word je eigen syndicus

1.34K keren bekekenAlgemene Vergadering

Stel dat zich in een appartementsgebouw met 12 eenheden (volgens de basisakte) de volgende situatie voordoet:

1) 1 eigenaar heeft 2 appartementen

2) 1 eigenaar heeft een winkel op het gelijkvloers en een appartement in het gebouw dat hij verhuurt.

3) in de loop der jaren is er van 2 appartementen 1 appartement gemaakt (zonder wijziging van de basisakte)

Hoe worden de aantallen op een algemene vergadering dan berekend?

Hoeveel eigenaars moeten er aanwezig zijn om geldig te kunnen vergaderen?

De wetgeving zegt:

“De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.”

en ook nog:

“Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig wanneer de mede- eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen van de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.”

Eén mede-eigenaar telt volgens mij maar voor één persoon. In de situatie die u beschrijft zijn er dus volgens mij slechts 9 mede-eigenaars en moeten er voor het eerste geval 5 van de 9 mede-eigenaars aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd zijn. Het is niet omdat een mede-eigenaar twee kavels bezit dat hij bij het tellen van het aantal mede-eigenaars ineens dubbel geteld zal worden. Wat wel zo is, is dat die mede-eigenaar natuurlijk meer aandelen zal bezitten (de som van alle aandelen van de kavels waarvan hij eigenaar is).

U kunt zoiets ook altijd vragen aan uw syndicus want dat is echt elementaire kennis. Als hij dit niet kan beantwoorden zou ik me zorgen maken aangezien de beslissingen van een ongeldige algemene vergadering voor een rechtbank teniet gedaan kunnen worden met alle gevolgen en kosten van dien ivm de uitvoering van onterechte beslissingen.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This