Hoe veel tijd vooraf moet men worden verwittigd voor het laten doorgaan van een uitzonderlijke alg.vergadering?

Word je eigen syndicus

1.20K keren bekekenUitvoering van Werken

Hoe veel tijd vooraf moet men worden verwittigd voor het laten doorgaan van een uitzonderlijke en dringende alg.vergadering?

Het betreft het toewijzen van de werken die moeten worden uitgevoerd voor de aanpassingswerken van de lift tegen uiterlijk 31/12/2014.

Moet het aankondigen van deze vergadering gebeuren via een aangetekend schrijven, of mag dat ook via mail en een leesbevestiging vragen.

Stel dat een van de mede eigenaar niet antwoorden op de leesbevestiging maar de syndicus  heeft in BBC ook de zelfde mail naar zijn eigen e-mail adres verstuurd. Wordt dit dan beschouwd als bewijs dat men WEL een mail heeft verstuurd naar de betreffende mede eigenaar die niet heeft geantwoord?

De enige wettige manier om een vergadering bijeen te roepen is bij een ter post aangetekende brief.

Een geadresseerde kan instemmen met  een andere manier van bijeenroepen indien hij er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.

 

B.W. Art. 577-6 § 3 derde alinea

 

Wat  betreft het bijeenroepen van een vergadering betreffende de lift, deze kan moeilijk bestempeld worden als dringend. De verplichting is reeds lang gekend en de einddatum werd reeds tweemaal verschoven.

 

Wat de termijnen betreffende  moet u zich richten op wat in de basiakte vermeld is en de bijeenroeping moet de ME’s zeker bereiken vijftien dagen voor de datum van de vergadering.

(zelfde wettekst, laatste alinea)

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This