fbpx

Hoe reageren op de taakuitvoering van de Raad van Mede Eigendom?

Word je eigen syndicus

80 keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

Mail 28 december van Raad van Mede-Eigendom (1 persoon) gericht aan alle 14 eigenaars,
– We weten dat er meerdere offertes bestaan voor één werk waarvan wij niets afweten: 2e offerte (+ 900€) ontvangen 1 ½ maand na AV door RVME, getekend door syndicus voor uitvoering en reeds uitgevoerd.

– De offertes zijn steeds hoger dan de ramingen: raming 18.000€ – offerte 23.936€ voor uit te voeren renovatiewerken. Raming architect niet te vergelijken met detail van offerte. Tijdens AV wordt er niet over prijs gesproken en de AV gaat akkoord voor uitvoering. De nodige materialen werden reeds besteld (ik alleen heb tegengestemd).
– De uitgevoerde werken vertonen meestal gebreken, bv maken lekkend terras: diezelfde firma mag nu een volledige renovatie uitvoeren voor 11.039€ zonder het tonen offerte door syndicus en weer aangenomen door AV. Ik was ook akkoord om het terras te laten renoveren, maar ik ben er 100% zeker van dat er niet gesproken werd over de uitvoering door dezelfde firma:
– Leveranciers komen langs en we weten niet wat de precieze opdracht en doelstelling is (geen bestek).
– Kunnen we samen, de ME\’s en syndicus, de transparantie en de kwaliteit en het leveranciersbeleid en de financiële controle verbeteren.
– We kunnen bijvoorbeeld de (wettelijk bepaalde) Mededinging hiervan gebruiken. Het kan onze controle en (financiële) opvolging en duidelijkheid van uitvoering van opdrachten sterk verbeteren en het vertrouwen in de syndicus opkrikken. Het kan een win-win zijn voor ME\’s en voor de syndicus.
– Een betere communicatie (en taakverdeling met) naar onze commissaris kan hier de financiële controle en opvolging alleen maar ten goede komen: architectenkosten 3.872€ geraamd en 14.137€ uitbetaald door syndicus. De rekeningcommissaris heeft hierover geen opmerking gemaakt tijdens AV en dus volgens de syndicus unaniem goedgekeurd door AV volgens het verslag, ondanks ik bijkomende info heb gevraagd naar de reden van dit hallucinant bedrag. Er werd ons de facturen doorgestuurd zonder uitleg waarom dit surplus van 10.000€ werd aangerekend.
– En dan nog te vermelden dat wat beslist is door de AV, er niks kan teruggedraaid worden na 4 maanden na beslissing (onherroepelijk). Het aanvechten van een beslissing van de algemene vergadering moet gebeuren binnen 4 maanden na de vergadering, moet voor rechtbank aangevochten worden. Ter info : volgens het BW art 577-9, § 2. : Iedere ME kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de AV te vernietigen of te wijzigen indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert. Elke ME kan zich hierop beroepen.

De RvME is een nieuwe bewoner sinds AUG 2020 en is sinds de AV 28 SEP 2020 aangesteld. Zijn mail bevestigt mijn reacties dat de syndicus zijn werk niet naar behoren uitvoert en toch wordt de syndicus niet aangesproken over zijn werkwijze, ook de architect wordt niet gevraagd naar de excessieve bedragen. Ook de rekeningcommissaris (eigenaar) reageert niet op deze hallucinante verschillen.

De RvME wil hier niets mee te maken hebben en kan/wil/mag zich hierin niet moeien omdat de feiten zich voor zijn bewoning afspeelden. Nochtans had de AV pas op 28 SEP plaats en heb ik hem sinds begin SEP op de hoogte gebracht van alle problemen. Hij heeft zich op de AV laten vertegenwoordigen door zijn partner.
Het renovatiedossier sleept al 3 jaar aan en op dit ogenblik zijn alleen de architectenkosten in 2019 afgerekend. De uitvoering van de werken is voorzien in het 1e trimester 2021 wegens de coronacrisis.

Ik heb geen notulen getekend en was de enige van de 14 eigenaars die tegengestemd heeft omwille van de excessieve erelonen van de architecten en het grote verschil tussen de raming en offerte van de uit te voeren werken.

Ik weet niet meer wat ik alleen nog kan verrichten gezien de RvME meldt dat de renovatiefirma schade kan claimen indien de offerte nu nog zou betwist worden.
Graag uw mening.

Vraag beantwoord

offerte door syndicus en weer aangenomen door AV.

En dan nog te vermelden dat wat beslist is door de AV,

Het renovatiedossier sleept al 3 jaar aan

Wat de AV beslist wordt uitgevoerd ….vandaar het belang ook naar de inhoud toe van de beslissing , het wie , wat , waar , wanneer en het hoe is blijkbaar niet duidelijk afgesproken !

 de renovatiefirma schade kan claimen indien de offerte nu nog zou betwist worden

De renovatiefirma heeft van haar kant duidelijke afspraken , kleine lettertjes overeenkomst ! en die van de VME zijn/waren ???

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This