Hoe opstellen van huisreglement

Word je eigen syndicus

1.29K keren bekekenReglement van Interne Orde

Geachte,

Een aantal mede-eigenaars zouden graag een huisreglement opstellen voor onze residentie van 43 appartementen .De 2 commissarissen, samen met de syndicus, zijn hier niet voor te vinden en houden de boot af, aangezien zij vrezen  bepaalde mede-bewoners te moeten wijzen op niet naleving en hierdoor minder populair zouden overkomen . Hoe pakken we dit best aan

Een huisreglement is, zeker in een gebouw van 43 appartementen, onontbeerlijk.

Hoe krijgt U een huisreglement ? Eerst stelt U ( samen met enkele andere eigenaars) een reglement op. Voorbeelden vindt U op internet. Het reglement dient voor de ‘organisatie” van het dagelijkse leven binnen het gebouw ( dus bv. op de terassen mogen geen vuilzakken staat- men zet daar dus niet in : bij de verkoop van een kavel is het reservefonds van de VME).

Eénmaal Uw HR klaar, vraagt U om dit als agendapunt op de agenda van de  AV te zetten en stuurt U een concept mee met de agenda. Op de AV wordt dan dit HR besproken en eventueel nog enkele aanpassingen gedaan. Stemming gebeurd ( 50+1), is het goedgekeurd dan hebt U Uw HR.

Wordt het toch niet aanvaard dan legt U de basis voor een ‘wild west’ omgeving, waar iedereen alles doet wat in zijn hoofd opkomt …..

Huisreglementen moeten ook door huurders ondertekend worden, als onderdeel van het huurcontract.

Huisreglementen zijn niet afdwingbaar, maar kunnen door een opvolging ( in dit geval door de RVME) en kort op de bal te spelen een psychologisch effect hebben. In extreme gevallen van inbreuk ( vb. het is verboden huisdieren te houden en er is iemand die vijf honden en tien katten op zijn appartement houdt) kan de VME naar de vrederechter gaan.

Maar denk eraan, alles begint met een rustig gesprek, objectief benaderd op een neutrale plaats.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This