fbpx

Hoe omgaan met een syndicus die niet antwoord?

Word je eigen syndicus

940 keren bekekenSyndicus

Beste ,
is er een wet die de syndicus verplicht op de door mij schriftelijk gestelde vragen aan haar binnen een redelijke termijn te antwoorden? Onze syndicus vertikt het .

Geachte heer Lauwers,

Voor zover ik weet staan er in de wetgeving geen wettelijke termijnen waarbinnen de syndicus op uw schrijven moet antwoorden behalve in zeer specifieke gevallen. Kunt u wat meer detail geven wat de context is?

Alvast bedankt,
Jessie

De syndicus heeft geen enkele verplichting te antwoorden op uw brieven, faxen, e-mails, telefoons, etc. tenzij andersluidende regels zouden vervat zijn in de basisakte, in de door AV behoorlijk goedgekeurde en genotuleerde agendapunten en bepalingen in het syndicuscontract.

 

 

B.W. Art. 577-8 § 4 11 °

 

Wel hebt u het recht inzage te nemen van ”niet-private documenten of gegevens……….”

 

Concreet betekent dat u een afspraak zal moeten maken ten kantore van de syndicus, vooraf opgeven welke documenten u wenst te consulteren, etc..

 

Kopiekosten kunnen u aangerekend worden.

 

 

De betere syndicus heeft er uiteraard voor gezorgd dat u de gevraagde documenten op zijn of op de website van de VME kunt vinden.

Op een eenvoudige vraag zal hij reageren door de gevraagde inlichting door te mailen.

 

Dit belet niet dat de syndicus restrictief kan en mag optreden.

 

In :

Appartementsrecht II

Nicolas Carette ebn Vicent Sagaerts (eds.)

ISBN 978-94-000-0668-3

p.99

”….., legt de vrederechter daartoe een strikt tijdskader op. De vrederechter stelt tegelijk grenzen aan de draagwijdte van de inzage. De betrokken mede-eigenaar had gevraagd om tevens de rekeningen van de drie voorgaande jaren te kunnen inzien. Deze rekeningen waren evenwel reeds goedgekeurd door de algemene vergadering zonder dat tegen deze beslissingen een verhaal door een van de mede-eigenaars ingesteld werd. Voor deze gegevens kon dan ook de uitoefening van het inzagerecht niet meer worden toegestaan.”

 

 

Noteer dat :

 

B.W.  Art. 577-8/1

 

de leden van de RvME van een minder beperkend regime genieten.

0082017

Zonder afbreuk aan hogervermelde,

Enerzijds , om ernstig zijn op de av vastgelegd mandaat te kunnen uitvoeren kan de syndicus niet om futuliteiten dagelijks gestoord worden, anderzijds indien een (ruime) meerderheid van ME vind dat het interractieve niet naar behoren verloopt kan dit op de éérstvolgende AV zich ook gedeeltelijk tegen de syndicus keren of minstens in zijn nadeel zijn.

Elke (praktische) situatie is echter anders, betreft het een beroepssyndicus met meerdere gebouwen, of betreft het een mede eigenaar syndicus van bv 12 appartementen aub?

Jessie, … er is dus feitelijk wel een wettelijke termijn waarop de syndicus ten laatste moet antwoorden, : de statutaire algemene vergadering, maar dan dient vraagsteller Lauwers zijn vragen als agendapunten naar voor te schuiven, akkoord das een ietofwat andere vraagcontext.

Aan vraagsteller meer duidelijkheid te geven als hij een ernstig(er) antwoord verwacht.

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This