Hoe lang dient een ontslagnemend rekencommissaris zijn taak te vervullen ?

Word je eigen syndicus

2.45K keren bekekenCommissaris van de Rekeningen

Nà de AV van 2013 heb ik mijn ontslag aangekondigd aan de RvM en de syndicus.  Ik ben, naar mijn mening, ontslagnemend tot aan de volgende AV eind 2014 en dien dus mijn taak tot dan te vervullen.  Nu ik wil overgaan tot tussentijdse controle van de rekeningen, weigert de RvM en de Syndicus om de stukken te overhandigen.  Dit is volgens mij onwettelijk, kan dit ?

Als u ontslag hebt genomen als commissaris van de rekeningen zou er eigenlijk iemand anders ondertussen verkozen moeten zijn.

In ieder geval, of u nu nog commissaris van de rekeningen bent of niet kunt u zich beroepen op het volgende artikel:

Art. 577-8 §4 11° Ongeacht de bevoegdheid die de syndicus door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet-privatieve documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering.

De syndicus kan u dus niet het recht ontnemen om de stukken van de VME in te kijken.

Groetjes,
Jessie

Dag Jessie,

onze rekencommisaris heeft haar onslag ingediend, wegens moeilijk gedrag en geen medewerking van de syndic, dit twee maand voor de AV.

Dus geen controle van de rekeningen! Hoe los dit praktisch op? Mag iemand van de raad van VME deze taak zomaar overnemen en uitvoeren.

Willy

Om meer concreet te zijn :

1) in oktober 2013 is er de AV waar ik benoemd wordt als rekencommissaris voor een jaar.

2) in januari 2014 kondig ik mijn ontslag aan en ben ik dus ontslagnemend tot de volgende AV in oktober 2014.  Intussen dien ik mijn taak naar behoren te vervullen en wens ik over te gaan tot tussentijdse controle.  In het reglement is de raakwijdte van mijn taak niet beschreven.

3) RvM en Syndicus weigeren de stukken mee te geven, met als reden dat zij intern de controle zelf gaan doen.

Dit is volgens mij niet rechtsgeldig, aangezien volgens mij, mijn mandaat pas verstrijkt in oktober 2014.  Indien ik de controle niet kan uitvoeren kan ik zelfs verantwoordelijk gesteld worden voor ernstige fouten, niet ?

Ebos

 

Als het reglement de taken niet beschrijft van de commissaris van de rekeningen dan is de aansprakelijkheid van de commissaris van de rekeningen onbestaande. Ik heb weet van rechtspraak waar men geprobeerd heeft een commissaris van de rekeningen aansprakelijk te stellen voor nalatigheid bij het controleren van de rekeningen.

De rechter heeft geoordeeld dat de verplichtingen van de commissaris van de rekeningen niet beschreven waren en dat men dus ook de commissaris van de rekeningen niet aansprakelijk kan stellen.

Desalniettemin begrijp ik wel uw frustratie dat u geen toegang meer krijgt. Het des te meer onbegrijpelijk dat de raad van mede-eigendom u stokken in de wielen steekt.

Groetjes,
Jessie

Beste Jessie,

Ik heb me steeds kritisch opgesteld tegenover de RvM.  Ik heb complete neutraliteit en objectiviteit nagestreefd, door rechtstreeks mijn bevindingen te communiceren met de mede eigenaars, zowel wat betreft de boekhouding, zowel als minpunten met betrekking tot het beheer door de RvM dewelke een kosteneffect hebben.   Dit wordt naar mijn gevoel sterk geapprecieerd door de mede eigenaars, maar natuurlijk minder door de RvM en Syndicus.   Dit laat niet dat ik mijn mandaat netjes wil afmaken in dezelfde stijl.   Kan ik een bijzondere AV eisen om mijn standpunt kenbaar te maken en de mede eigenaars te laten beslissen wat er moet gebeuren ?

Ebos

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This