Hoe kan deze syndicus halt toe roepen

Word je eigen syndicus

1.28K keren bekekenAlgemene Vergadering

Het antwoord heb ik nog niet gevonden, maar er zijn verschillende problemen naar syndicus toe.

Het gaat hier over domein Milho Oostende die bestaat uit verschillende clusters.

Zaterdag 19 okt. was er een plenaire vergadering van de ganse site. ( in bijlage uitnodiging, statuten)

op de agenda onder punt zes staat het punt plaatsen van een wielklem bij mensen die blijven parkeren op de weg gemeenschappelijke delen.

Ik versta hieronder het aanpassen van inwendige orde, volgens de basisacte onder art.61 zie ik dat er 2/3 meerderheid moet zijn en de syndicus houd 50%+1 aan. ook in 2012/2011 fout gedaan.

Ook werd er een afsluiting geplaatst aan de duinen door de vme om de mensen te beletten dat ze via deze weg naar zee of de duinen gaan, de weg is normaal voorzien op een andere plaats en is er ook. Maar nu is de vraag mag men dat plaatsen zonder het akkoord van de plenaire vergadering , mocht men die al plaatsen en doorrekenen?

Ik heb dat gevraagd aan de syndicus en die antwoorde dat dit zijn beslissing is samen met de vme uit hoogdringendheid, is het plaatlopen van helmgras hoogdringend als je weet dat men dat al jaar en dag doet?

Moet je ook weten de het een bewoner is die juist daar een appartement heeft en zetelt in de vme.

Ook moet je weten dat het domein nog niet volledig is opgeleverd en dat de wegenis in de toekomst wordt overgedragen aan de staat Oostende.

Moet ook weten dat de syndicus in 2010 een plenaire vergadering heeft geplant en samen gekomen maar zeker 20 a 25 eigenaar vergeten uit te nodigen, we zijn dat maar zeer laat te weten gekomen aangezien wij maar zijn voorlopig opgeleverd op 21 sept. 2010, vergadering was 4/09/2010.( in bijlage verslag).

Wat kan ik doen dat de syndicus in de pas zal lopen en wat met de verantwoordelijkheid van de VME.

Mvg,
Bruno

Beste Bruno,

Bedankt voor uw vragen.

– Het plaatsen van een wielklem is inderdaad een aanpassing van het reglement van interne orde wat met 50%+1 van de stemmen gedaan kan worden (ondanks wat er in de basisakte geschreven staat). Het is namelijk zo dat met de nieuwe wetgeving van 2010 de verschillende vereiste quora wettelijk zijn vastgelegd en voorrang hebben op wat geschreven staat in uw statuten. Om deze reden heeft men ook september 2013 als uiterste datum gesteld om de statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving zodat er geen verwarring hierover kan staan. In principe zouden jullie dus al een nieuwe basisakte moeten gekregen hebben die de nieuwe wetgeving in acht neemt.

– Het plaatsen van die afsluiting zonder dit voor stemming voor te leggen is volgens mij een fout van de syndicus. Men had dit volgens mij inderdaad moeten voorleggen op de AV. Het argument van hoogdringendheid houdt volgens mij, op het eerste zicht, geen steek of had misschien op een andere manier opgelost kunnen worden. Wat u best kunt doen is hiervoor een advocaat onder de arm nemen om dit ongedaan te maken. Misschien komt de syndicus dmv een advocaat in te schakelen dan ook tot inkeer zonder dat het tot een proces moet komen (soms helpt het schrijven van een brief door uw advocaat aan de syndicus al). Mocht u dat willen kan ik u wel in contact brengen met een advocaat die gespecialiseerd is in de wetgeving op mede-eigendom.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This