Hoe herzie je de quotiteiten van een privé kelder verdieping, is dit wettelijk mogelijk?

Word je eigen syndicus

In onze blok (gebouwd 1996) heeft de oorspronkelijke eigenaar van de onderste verdieping ook de eigendom van de gehele kelderverdieping en lift (met uitzondering van de meterkamer). Nu vragen zij op de 1ste officiële Algemene vergadering (zij hebben dit altijd gemanipuleerd dat zij “verantwoordelijke/syndicus” waren en hebben al minstens 20 jaar geen vergadering meer gedaan), op een wijziging van lastenverdeling te doen; herziening quotiteiten privé kelderverdieping (zij gebruiken de volledige kelder met uitzondering van de meterkamer) en een herziening regeling private eigendom van het onderste appartement, lift en toekomstig gebruik en kosten.

Dit vragen ze nu, omdat door een officiële vergadering in te stellen, een andere eigenaar zich kandidaat stelt syndicus te worden en zij hierdoor meer kosten gaan krijgen.

Is dit wettelijk allemaal zomaar mogelijk en welke procedure moet er dan toegepast worden?

Kunnen zij “retro actieve” betaling eisen voor de jaren dat zij zogenaamd “syndicus” waren? Terwijl dit nooit officieel vastgesteld is? (Vader en nadien dochter hebben de oude eigenaars gepest en schrik aangejaagd met extreem luid gedrag en de bullebak uit te hangen.)

lebragard Vraag beantwoord april 13, 2024

Wat een “soep” !!

“verantwoordelijke/syndicus” waren en hebben al minstens 20 jaar geen vergadering meer gedaan),

Al 20 jaar géén algemene vergadering !! zware beroepsfout syndicus …..

U bevindt zich op een roerloos en stuurloos , zinkend schip ! en alle passagiers ondergaan hun LOT.

maw. uw vereniging van mede eigenaars weten niet waar ze met bezig zijn en zijn niet op de hoogte van hun statuten , de wet mede-eigendom , zijn niet geïnteresseerd en te laks om ook hun verantwoordelijkheid op te nemen. Elke mede-eigenaar moet zijn rechten en plichten kennen….samenleven in een appartementsgebouw vereist een zekere samenhang met duidelijke afspraken , zoals de statuten van het gebouw = basisakte en reglement van mede eigendom , alsook het RIO (reglement van interne orde) welke verplicht is van het jaar 2019 en dit alles is , de WET voor die vereniging.

door een officiële vergadering in te stellen,

Uitnodiging algemene vergadering (AV) dient aangetekend te gebeuren , behoudens andere bepaling. Lees Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie (577-6)

een andere eigenaar zich kandidaat stelt syndicus te worden

Veranderen van syndicus …..in principe hebt u momenteel géén syndicus . De wet mede-eigendom , welke dwingend van toepassing is VEREIST dat de syndicus een syndicuscontract heeft met de VME (vereniging van mede eigenaars. De wet gebied : …..  De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars en de daaraan gekoppelde vergoeding, staan in een schriftelijke overeenkomst. Die overeenkomst omvat met name de lijst van de…….Lees Art. 3.89. Syndicus 

De vraag , is de mede-eigenaar kandidaat syndicus “voldoende” op de hoogte van de statuten en wet mede-eigendom ??? Hoeveel app. telt uw VME ? al dan niet voeren van een dubbele boekhouding ect….

Is dit wettelijk allemaal zomaar mogelijk en welke procedure moet er dan toegepast worden?

Advies lees aandachtig uw statuten van het gebouw……de wet mede eigendom en informeer u , weet waar u met bezig bent….ken uw rechten en plichten. In bijlage :

wet mede eigendom : link

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

praktische gids mede eigendom : link

https://kbs-frb.be/nl/praktische-gids-voor-mede-eigenaars-editie-2022

U kan deze praktische gids gratis bestellen , in veelvoud , en deze ook bezorgen aan al de mede-eigenaars , zodat men weet wat mede-eigendom betekent en is !

een wijziging van lastenverdeling te doen; herziening quotiteiten privé kelderverdieping 

  1. een wijziging van de lasten kan mits beslissing van de AV. Er is wel een gekwalificieerde meerderheid van stemmen nodig nml. 4/5. De wet zegt …  2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:
    a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;       
    Lees :Art. 3.88.Algemene vergadering: besluitvorming (577-7) 
  2. herziening quotiteiten privé kelderverdieping , dit kan ook MAAR met eenparigheid van stemmen !   § 3. Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, Lees :Art. 3.88.Algemene vergadering: besluitvorming (577-7) 

Wat zou ik doen in uw plaats , zoek gelijkgezinden en vraag info bij een deskundige advocaat gespecialiseerd in mede-eigendom !! Laat u en de andere mede-eigenaars u bijstaan tijdens die AV ! Weliswaar een kost maar een gedeelde kost. U kan op voorhand een duidelijke prijsindicatie vragen.

Weet ook dat dergelijke AV beslissingen notarieel moet bekrachtigt worden maw. uw statuten moet een notaris aanpassen….met een kostenplaatje om u tegen te zeggen , zorg dat deze kost ten laste word gelegd aan diegene die dergelijke zaken verandert wil zien. (lasten verdeling en aandelen veranderen)

Wat u ook kan doen is naar een vrederechter stappen met een eenvoudig verzoekschrift , om voorlopig een gerechtelijk syndicus aan te stellen , die orde op zaken stelt. (want in principe heeft uw VME géén syndicus !! , geen syndicuscontract , géén coördinatie van de statuten , géén commissaris van de rekeningen , géén aangepast RIO ect…(puinhoop)

https://www.jalo.be/wie-kan-syndicus-worden-hoe-wordt-deze-aangesteld/#:~:text=Elke%20mede%2Deigenaar%20kan%20bij,hij%20zijn%20opdracht%20aanvaard%20heeft.
Optie 4: Via een vonnis van de vrederechter
Worden er in jullie gebouw geen vergaderingen georganiseerd? Of vermoed je dat er zelfs op een algemene vergadering geen meerderheid behaald wordt voor de aanstelling van een nieuwe syndicus aangezien een eigenaar bijvoorbeeld een blokkerende meerderheid heeft? Is een referendum ook geen optie omdat een mede-eigenaar bijvoorbeeld onbereikbaar blijkt? Is de situatie onhoudbaar geworden door een onevenwicht tussen de eigenaars?

Dan kan het zijn dat de hulp van een rechtbank nodig is om een nieuwe syndicus aan te stellen.

Elke mede-eigenaar kan bij de vrederechter een verzoek indienen voor de aanstelling van een nieuwe syndicus. De rechter zal dan onderzoeken of het verzoek gegrond is of niet.

De benoeming van een syndicus is pas voltrokken wanneer hij zijn opdracht aanvaard heeft. Deze aanvaarding blijkt steeds uit de ondertekening van een overeenkomst tussen syndicus en VME.

Nele Unselected an answer april 12, 2024

Nele , graag uw vervolg , ben benieuwd hoe de zaak ga aflopen !

Zelfs nu probeert de dochter nog te zeggen dat een appartementsgebouw met 4 appartementen (allemaal verschillende eigenaar), geen syndicus vereist.

Wat staat er in de statuten , is het gebouw onttrokken aan de gedwongen mede eigendom ? indien niet is er wel een VME in gedwongen verdeeldheid en is de wet mede eigendom van toepassing.

kreeg ik de vraag van mijn verhuurder of ik hem kon helpen dit verder aan te pakken

 

Oppassen want ook met de beste bedoeling om iemand te helpen kan dit tegen u keren !

Nu we weten dat 3 van de 4 eigenaars op 1 lijn staan, hebben we een datum ingesteld voor een vergadering, dit was 1st per mail besproken om iedereen op de hoogte te brengen en nadien is de agenda met datum, uur en plaats persoonlijk afgegeven bij de eigenares (document van afgifte ondertekend) aangezien zij geen mailadres heeft en een ondertekend bewijs van afgifte gelijkgesteld is aan een aangetekende brief?

 

Zo werkt het niet , het initiatief recht om een AV te organiseren is wettelijk bepaalt en is de taak van de syndicus !

……..ect……..

Ik moet besluiten dat de enige correcte manier is : vraag aan de vrederechter om VOORLOPIG een syndicus aan te duiden die orde op zaken stelt . Momenteel hebt u geen syndicus…..en men moddert maar aan. Weet ook dat de wet mede-eigendom een complexe materie is waar zelfs sommige juristen de bal totaal mis slaan……

Een VME oogst wat ze zelf zaait ! en in deze casus zal er helemaal géén oogst zijn , alleen maar twist en onduidelijkheid. Een VME van 4 mede-eigenaars , dit kan toch niet moeilijk zijn MAAR men moet  weten waaraan men zich te houden heeft en om dit in orde te brengen zal men beroep moeten doen en zich laten bijstaan door een deskundige …( dat is het enige correcte advies dat u kan geven aan uw verhuurder/eigenaar)

Herlees :

https://www.jalo.be/wie-kan-syndicus-worden-hoe-wordt-deze-aangesteld/#:~:text=Elke%20mede%2Deigenaar%20kan%20bij,hij%20zijn%20opdracht%20aanvaard%20heeft.
Worden er in jullie gebouw geen vergaderingen georganiseerd? Of vermoed je dat er zelfs op een algemene vergadering geen meerderheid behaald wordt voor de aanstelling van een nieuwe syndicus aangezien een eigenaar bijvoorbeeld een blokkerende meerderheid heeft? Is een referendum ook geen optie omdat een mede-eigenaar bijvoorbeeld onbereikbaar blijkt? Is de situatie onhoudbaar geworden door een onevenwicht tussen de eigenaars?

Dan kan het zijn dat de hulp van een rechtbank nodig is om een nieuwe syndicus aan te stellen.

Elke mede-eigenaar kan bij de vrederechter een verzoek indienen voor de aanstelling van een nieuwe syndicus. De rechter zal dan onderzoeken of het verzoek gegrond is of niet.

De benoeming van een syndicus is pas voltrokken wanneer hij zijn opdracht aanvaard heeft. Deze aanvaarding blijkt steeds uit de ondertekening van een overeenkomst tussen syndicus en VME.

lebragard Vraag beantwoord april 13, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This