Was het antwoord over flexijobs in VME correct

Word je eigen syndicus

184 keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Beste,
Begin januari stelde ik reeds de vraag of een flexijob kon binnen de VME.  Het antwoord was duidelijk “neen”.
Nu komt de syndicus met volgend antwoord bij een vraag om uitleg. Ik heb de naam van onze syndicus weggedaan voor de discretie

Vanaf 2014 is het toegelaten om flexi jobs uit te voeren in VME’s.

Samen met een huisbewaarder die aangesloten is bij Vooruit hebben we dit onderzocht door hun juridische dienst, gelieve tevens hieronder de uitleg te vinden van het sociaal secretariaat.

De registratie van de uren vormt nog een probleem, we zijn dit aan uitzoeken hoe dit kan georganiseerd kan worden.

Van: xxxxxxx <xxxxx@besox.be>
Verzonden: woensdag 17 januari 2024 15:41

Onderwerp: RE: xxxxxxx

 

Goedemiddag xxxx,

 Vanaf dit jaar is dit inderdaad mogelijk.Doordat ze op pensioenleeftijd is, kan ze inderdaad aaneensluitend als flexi werken.

Dit moet wel in een ander kwartaal zijn dan de huidige tewerksteling.

Je kan dus eind maart het contract verbreken met een onderling akkoord en vanaf april kan ze dan als flexi werken.

 Bij een flexi moet er wel een systeem zijn die de prestaties van de flexi-werknemer bijhoudt en registreert,

Dit kan via verschillende wijzen:

  • Via dagdimona met beginuur en einduur.
  • Via witte kassa
  • Via alternatief systeem van aanwezigheidsregistratie bij de RSZ of prikkloksysteem.

 Wanneer je dus kiest voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst dan moet je een periode-dimona doen (maximum een kwartaal) én moet je het begin-en einduur bijhouden.  Dit doe je ofwel via de witte kassa, alternatief registratiesysteem van de RSZ of een prikklok.

Dit is iets dat ook altijd op het moment dat ze start moet gebeuren en kan niet achteraf ingegeven worden.

 Ik denk dat hier dan het eenvoudigste is door met dagdimona’s te werken waarbij de uren al worden ingegeven.

Dit kan je wel op voorhand al voor meerdere dagen doen, maar dit moet altijd op voorhand anders kunnen deze niet onder het statuut van flexi berekend worden.

Graag had ik geweten wat er nu van aan is.
Bedankt op voorhand

lebragard Vraag beantwoord februari 7, 2024

Miscommunicatie voorkomen , volgende punten

  • boekhouding VME moet voldoen aan de wetgeving , dus geen zwartwerk.
  • VME kan iemand in dienst nemen  maar is dan ook verantwoordelijk als “werkgever” voor die werknemer , sociale , fiscale lasten voor de VME en tevens burgerlijk aansprakelijk.                                                                (of  die werknemer een gepensioneerde , vrijwilligerswerk of iemand die langdurig werkloos is , maakt niet uit….)
lebragard Vraag beantwoord februari 7, 2024
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This