Heeft het indienen van een klacht bij het BIV wel zin ?

Word je eigen syndicus

471 keren bekekenSyndicusBIV

Gebaseerd op een recent klachtendossier dat ik indiende bij het IPI (franstalige kant van het BIV – mijn kavel situeerde zich in Wallonië) wordt m.i. een syndicus de hand boven het hoofd gehouden.

Het liefst had ik gans dit dossier met de nodige vereiste bewijsstukken op dit forum gedeeld maar ik vrees dat de regels van dit forum en de wet op de privacy wetgeving dit niet toelaten. Nochtans had ik graag de mening van een expert over dit dossier gekregen.

Enkele van mijn bezwaren m.b.t. het hogergenoemde klachtendossier:

  • Het heeft 18 maanden geduurd vooraleer er een uitspraak was. Dit lijkt mij overdreven lang. Al die tijd kan een syndicus die zich zondigt aan de deontologische code zijn gang blijven gaan.
  • De achternamen van mijn vrouw en mijzelf worden verwisseld: niet erg professioneel voor een jurist (?) die de zaak behandelde
  • Na het indienen van een klacht wordt de versie van de betreffende syndicus opgevraagd. In hogergenoemd dossier nam de syndicus een loopje met de feiten zonder bewijzen toe te voegen. Bewijstukken die ik had toegevoegd worden gewoon genegeerd o.a. een uitspraak van de vrederechter.
  • ….

Uit pure frustratie en onvrede met het gevoerde beleid heb ik mijn kavel ondertussen verkocht.

Mijn mening: een mede-eigenaar bevindt zich altijd in een zwakke positie

  • Bij een klacht bij het BIV/IPI tegen een syndicus die een loopje neemt met de deontologische code wordt deze laatste een hand boven het hoofd gehouden, zoveel is voor mij nu duidelijk
  • Na een kosten – baten analyse heeft een klacht bij het vrederecht in 99 % van de gevallen geen zin. (tenzij het om tienduizenden euro gaat en er een grote zekerheid is dat je het pleit in de rechtbank gaat winnen)
lebragard Vraag beantwoord maart 20, 2024

Uw vraag : Heeft het indienen van een klacht bij het BIV wel zin ?

Antwoord : JA

Heb géén kennis van uw klacht/dossier , maar ik kan u verzekeren dat indien een syndicus , moedwillig volhard in zijn “wijsheid” en ingaat tegen de statuten en wet mede eigendom , het BIV gepast zal/moet reageren !!

De wet mede eigendom is van dwingend recht waar niemand van kan afwijken !

Andere Algemene klachten worden meestal , al dan niet terecht “ontkracht” door de syndicus , met een welles , nietes argumentatie !…moeilijke bewijslast….verkeerde perceptie….

Enkele voorbeelden waar het BIV zeker zal op reageren :

  • Syndicus weigert na een ingebrekestelling door één mede-eigenaar de kosten/lasten verdeling te doen zoals bepaalt is in de statuten ! Syndicus argumenteert dat de kosten/lasten verdeling niet logisch is en meerdere eigenaars steunen de syndicus in zijn “redenering”. Na klacht bij het BIV ,krijgt de syndicus een “waarschuwing” en moet deze de kosten/lasten verdeling doen zoals bepaalt in die statuten.
  • Syndicus verrekend de kosten aangetekende zendingen , uitnodigingen AV , aan die mede-eigenaars en niet aan de VME. De rekencommissaris gaat daar niet mee akkoord en verwijst naar de wet mede-eigendom , deze bepaalt dat die kosten moeten verrekend worden aan de VME. Syndicus volhard in zijn “wijsheid” …De rekencommissaris legt klacht neer bij het BIV , BIV doet uitspraak….syndicus krijgt een “waarschuwing”.

ect….lees en zoek uitspraken van het  BIV/tuchtcommissie : https://www.biv.be/klachten/tuchtbeslissingen

Weet dat indien een mede eigenaar benadeelt wordt door handelingen van de syndicus deze steeds de “syndicus” in persoon , aansprakelijk kan stellen en niet noodzakelijk de VME . (onderstaande link)

https://advo-recht.be/kennisbank/burgerlijke-aansprakelijkheid/algemeen-burgerlijke-aansprakelijkheid/schadevergoeding-art-1382-bw/

https://ikzoekeensyndicus.be/kennisbank/conflict-of-nalatigheid-syndicus/

Een Vereniging van mede-eigenaars “oogst” wat die “zelf” zaait en daar bedoel ik mee dat “cavalier seul” spelen moeilijker is , zoek gelijkgezinden , communiceer….zaai samen , dient immers de gemeenschappelijke zaak , maar helaas dit gebeurt zelden…

lebragard Vraag beantwoord maart 20, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This