fbpx

Heeft een mede-eigenaar dewelke vennoot is van de BV Syndicus, geldig stemrecht?

Word je eigen syndicus

151 keren bekekenSyndicus

De syndicus van een gebouw is een vennootschap ( BV ), één vennoot( familielid ) is mede-eigenaar in dit gebouw, heeft deze vennoot wettelijk stemrecht tijdens beslissingen van de Alg Vergadering ?
Volgens mijn inzicht is er een belangenvermenging door zijn stem + aantal volmachten met de eigen belangen en deze van de syndicus BV waarvan hij lid is .

Vraag beantwoord

De wetgever heeft zijn bepalingen tegen belangenvermenging opgenomen in:

B.W. Art. 577-8 § 4 15 °

kernwoord: overeenkomst

Valt het “familielid” in een van de categorieën?

Vraag beantwoord

1- Syndicus is een rechtspersoon
2- Mede-eigenaar van het gebouw is een familielid 1ste graad en aandeelhouder van de vennootschap – syndicus .

Vraag is :  Mag deze mede-eigenaar, aandeelhouder van de syndicus,  meestemmen in de beslissingen te nemen door de Alg. Vergadering ?

  • Is dit een inbreuk op Art 577-8  4 15°  ?
  • Graag een verduidelijkend antwoord aub .  Met dank bij voorbaat .
  • S.V.
Vraag beantwoord

Maar ook zegt :Art. 577-6.

§ 1. Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen…….

Men kan een mede-eigenaar ook al is hij/zij een familielid 1ste graad en aandeelhouder van de vennootschap – syndicus , het recht niet ontnemen om deel te nemen aan de beraadslagingen AV.

De VME heeft een contractuele overeenkomst met de syndicus, zaakvoerder van een vennootschap en niet met de aandeelhouders ervan. Hij is trouwens als enige verantwoordelijk voor het beheer.
Art. 577-8. § 5

  • 5.De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden.
Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This