fbpx

Heeft de voorzitter van de vergadering nog bevoegdheden na de AV ?

Word je eigen syndicus

119 keren bekekenAlgemene Vergadering

Kan een voorzitter van de vergadering ook na de A V nog taken hebben en welke ?
VB prijsvragen voor onderhoud algemene delen ..
Of door de syndicus bevoegd te worden gesteld om als aanspreekpunt te fungeren tussen 2 statutaire vergaderingen in ?

Vraag beantwoord

Neen , heeft na de AV geen bevoegdheden meer.

De wet stelt dat indien de syndicus zijn ontslag neemt/krijgt :

9° Indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is;

De AV kan wel extra bevoegdheden geven aan de raad van mede-eigendom , niet in tegenspraak met bevoegdheden toegekend aan de syndicus en/of aan de algemene vergadering.

Of door de syndicus bevoegd te worden gesteld om als aanspreekpunt te fungeren tussen 2 statutaire vergaderingen in ?

Daar beslist de syndicus niet over , de AV beslist en de syndicus voert uit , uitgezonderd bij hoogdringendheid en in het voordeel van de VME kan de syndicus bepaalde beslissing(en) nemen.

Posted new comment

een aanspreekpunt kan er zijn , is meestal de raad , blijft de AV beslist en de syndicus voert uit , niet andersom…….

Graag een verwijzing naar een wettekst a.u.b. want de syndicus ziet het blijkbaar anders

Vraag beantwoord

wet mede-eigendom : volgende link ,

https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/wet_mede-eigendom_uittreksel_burgerlijk_wetboek_versie_01.01.2019_0.pdf

voorzitter AV : art.577-6 §5 §10   577-8 §4  9°

raad : 577-8/1 §1—-§4

Herhaling : de AV beslist en de syndicus voert uit of laat uitvoeren.

uitgezonderd : art.577-9 §1

De syndicus mag, wettelijk gezien, dringende en bewarende maatregelen nemen en dus ook dito werken doen uitvoeren. Achteraf moet dergelijke beslissing worden gehomologeerd door de AV.

Posted new comment

Een syndicus, die te pas en onpas taken toevertrouwt aan derden, taken die hem toekomen, ondergraaft zijn eigen positie en deze van zijn beroepsgroep.

Is hij bereid een overeenstemmend gedeelte van zijn vergoeding in te leveren?

Deze syndicus (en ook zijn collega’s) kunnen zich verwachten zich aan een aanval op hun monopoliepositie die nu elke rechtvaardigingsgrond verliest.

B.W. Art. 577-8 § 5

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This