gerechterlijke stappen tegen voorzitter VME?

Word je eigen syndicus

1.36K keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Beste, ik heb dringend Uw advies nodig, morgen woensdag is het AV. Ik heb hierover reeds eerder met U contact gehad.

In onze vereniging (204 appartementen) zijn er ernstige problemen. De voorzitter van onze eigen RVM pleegt met zijn verwarmingsbedrijf al gedurende 10 jaar ernstige fraude ten nadele van de gemeenschap (de syndicus wist dat vermoedelijk maar heeft steeds gezwegen). De werken waren steeds in niet-toegankelijke ruimtes. Op de laatste AV is die fraude naar voor gebracht, maar er zijn nog steeds (veel) vooral oudere eigenaars die een rotsvast vertrouwen in de man hebben en het niet geloven (niettegenstaande de foto’s die getoond werden op de laatste AV). Raar maar waar.

Er is nu een bijzondere vergadering samengeroepen die volgende week bijeenkomt.

Er zal gestemd worden over het aanspannen van een gerechtsprocedure die normaliter wel zal doorgaan.

Maar om mij terdege voor te bereiden, stel ik de vraag: Is het wettelijk om deze vraag te stellen aan de eigenaars:

1)      Ja, voor een procedure, of neen, geen procedure. Indien U neen stemt hoeft U niet mee bij te dragen in advocaten- en gerechtskosten, maar ziet U ook af van een eventuele schadevergoeding in deze zaak. (de laatst bijgekomen eigenaars hebben weinig of geen nadeel geleden, veel oudere mensen zien misschien het nut van de kosten niet meer in)en

2)      Indien er een minderheid van ja-stemmers zou zijn, kunnen wij dan op deze basis doorgaan met de minderheid?

3) De fraudeur is mede-eigenaar. Ik veronderstel dat hij kan uitgesloten worden van het mee betalen van de kosten. Anders moet hij meebetalen voor de advocaat van de tegenpartij en kan hij na uitspraak vd rechtbank nog mee genieten van teruggave ve deel van zijn fraude? Kafka?

Graag snel Uw antwoord.

 

Alvast bedankt,

 

Walter Talboom

Dag Walter,

1) Dit is niet mogelijk volgens mij. Wanneer er gestemd wordt is het de voltallige vereniging van mede-eigenaars die zich partij stelt in de rechtzaak. Het is ook de VME die de kosten moet dragen van de rechtzaak en wanneer er een schadevergoeding toegekend wordt zal dat voor de VME zijn en zullen alle mede-eigenaars hiervan mee profiteren. Voor het opstarten van een rechtzaak uit hoofde van de VME is volgens mij 50% + 1 van de stemmen nodig.

2) Als u deze meerderheid niet zou behalen dan kunt u volgens mij wel proberen persoonlijk een rechtzaak in te spannen. Dit kan u eventueel samen doen met andere mede-eigenaars die ook benadeeld werden.

3) Wanneer er een rechtzaak opgestart wordt vanuit de VME tegen de mede-eigenaar zegt de wetgeving:

“In afwijking van artikel 577-2 §7 wordt de mede-eigenaar, die verweerder is, in een gerechtelijke procedure ingesteld door de vereniging van mede-eigenaars, waarvan de vordering door de rechter volledig ongegrond werd verklaard, vrijgesteld van de bijdrage en de erelonen en de kosten die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.

Als de vordering gedeeltelijk of volledig gegrond wordt verklaard, draagt de mede-eigenaar die verweerder is, bij in de erelonen en kosten ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.”

Dit alles gezegd zijnde is mijn raad het volgende:

Ik zou eigenlijk eerst al eens bij een advocaat ten rade gaan om u goed te informeren over de verschillende mogelijkheden. Het is volgens mij belangrijk dat de procedure correct gestart wordt want er zijn veel partijen in het spel en als er vanuit of tegen de verkeerde partij een zaak opgestart wordt kan alles in het water vallen omdat een rechter de zaak dan onontvankelijk zou kunnen verklaren… met kosten voor niks als gevolg.

U kunt namelijk de rechtzaak starten uit hoofde van de VME of vanuit de individuele mede-eigenaars of zelfs beiden. Daarnaast kunt u ofwel de mede-eigenaar in kwestie voor het gerecht dagen of zijn firma of beiden.

Er zijn dus veel mogelijkheden en daarom informeer je je best al eens op voorhand want wat er uiteindelijk gestemd wordt heeft daar ook een invloed op.

Groetjes,
Jessie

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This