fbpx

Gemeenschappelijk deel appartement ‘kopen’

Word je eigen syndicus

Beste,

Ik ben eigenaar van een appartement op het bovenste verdiep van een appartementsgebouw. In de gang is er een ladder naar het platte dak. Graag zou ik dit dak omvormen tot een dakterras.

Mijn vraag is nu: hoe kan ik eigenaar worden van het dak? Momenteel is iedereen mede-eigenaar.  Is dit überhaupt wettelijk (gedwongen mede-eigendom)?

 

Alvast bedankt voor uw antwoord.

 

Mvg

 

 

 Graag zou ik dit dak omvormen tot een dakterras.

Mijn vraag is nu: hoe kan ik eigenaar worden van het dak? 

Eigenaar worden is een groot woord , wel kan u vragen om een exclusief gebruiksrecht te bekomen (erfdienstbaarheid)….maar dak(terras) blijft gemeenschappelijk.

U kan dit voorleggen aan de AV met een beslissing van 4/5 :

Art. 577-7 §1

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;

c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;

d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;

e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen, dit omvat ook de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordele van één mede-eigenaar op de gemene delen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars, in voorkomend geval, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die zulks mocht veroorzaken;

f)…

 Momenteel is iedereen mede-eigenaar.  Is dit überhaupt wettelijk (gedwongen mede-eigendom)?

Statuten van het gebouw bepalen wat privatief en gemeenschappelijk is.

Bij twijfel : art.577-3 :

Bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid tussen titels, worden de gedeelten van gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle mede-eigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht gemeenschappelijk te zijn.

en dan indien u het gebruiksrecht bekomt  van de AV (wat me zou verwonderen) :

Art. 577-4 § 1.  De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte = notariskosten met oa.  herbereken van de quotiteiten , exclusief gebruiksrecht ect….

De basisakte bevat de beschrijving van het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, waarbij voor die bepaling rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen die wordt bepaald in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel, op grond van een met redenen omkleed verslag van een notaris, een landmeter-expert, een architect of een vastgoedmakelaar.

Dit verslag wordt opgenomen in de basisakte.

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This