fbpx

Geen verwarming in appartementsblok door 1 individu

Word je eigen syndicus

sinds December 2019 heb ik een appartement in centrum Antwerpen in een ‘ouder’ gebouw aangekocht en verhuurd.
Het blok bestaat uit 15 huishoudens/wooneenheden en heeft gemeenschappelijke mazoutverwarming. Sinds ongeveer 14 dagen er is een probleem met de verwarming. Oorzaak doorgeroeste buizen bij een huishouden, hetgeen via lekdetectie is geconstateerd. De eigenaar van dit appartement weigerde in eerste instantie toegang en is een zeer lastige persoon op mee samen te werken volgens de syndicus. Nu zijn wij (het hele gebouw/blok) al 10 dagen zonder verwarming en er is nog geen oplossing in zicht. Dit zou moeten zijn (voorzover ik de syndicus begrijp en informatie ontvangen heb):de reparatie van de verroeste buizen in het desbetreffende appartement.

Mijn vraag is alsvolgt: op welke wijze kan deze eigenaar gedwongen worden tot reparatie van zijn deel en  hoe kan dit zo snel mogelijk afgedwongen worden?

En eventueel, wat is zijn verantwoordelijkheid voor de schade, die ontstaat door het weigeren van medewerking?

Vraag beantwoord

https://www.elfri.be/artikel/foutbegrip-artikel-1382-1383-bw

B.W. Art. 577-7 § 1 ° e)

B.W. Art. 577-6 § 2

B.W. Art. 577-6 § 4 (wetgeving versie 2018)

Eis van de syndicus dat hij een dringende schriftelijke buitengewone vergadering bijeenroept.

Voorzie bij blijvende tegenwerking van de mede-eigenaar dat de syndicus verplicht wordt deze in kortgeding voor de rechter te brengen met een aanzienlijk boetebedrag.

Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.

Mocht de syndicus overwegen een beroep te doen op een advocaat, eis dan dat u in de keuze inspraak hebt (uurtarief, reputatie, werkelijk gespecialiseerd in mede-eigendom, etc.).

Vraag beantwoord

Mogelijkerwijze brengt een brief van een advocaat met een dreiging, gebaseerd op het hogerstaande, de mede-eigenaar tot beter inzicht.

Realiseer u wel dat u bijna op het einde van het stookseizoen bent.

 

Vraag beantwoord

 

Bent u al in gebreke gesteld door uw huurder?

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This