fbpx

Gebruik fietsenstalling in ondergrondse garage door mede-eigenaars zonder quotiteiten in het gebouw

Word je eigen syndicus

92 keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom
0 Comments

Beste,

Een aantal mede-eigenaars in een residentie hebben geen ondergrondse parkeerplaats gekocht waardoor ze geen quotiteiten hebben en aldus geen lasten betalen voor de ondergrondse garage m.b.t. onderhoud, herstellingen, elektriciteitsverbruik verlichting, voor het gebruik van de garage voor opname meterstanden in de reps. lokalen…  Evenmin worden algemene lasten betaald voor de ondergrondse garage, zoals verzekering, syndicuskosten, …

Deze mede-eigenaars hebben bij de oplevering van hun appartement van de bouwpromotor toegang verkregen tot de ondergrondse garage (badge ontvangen) via de poort en een afzonderlijke ingang zodoende fietsen, bromfietsen, moto te kunnen stallen in het fietsenlokaal en/of in de aparte ruimte in de ondergrondse garage.

Ze hebben geen stemrecht m.b.t. de ondergrondse garage. Er is geen gemeenschappelijk ondergronds vuilnislokaal.

Hoe kunnen deze mede-eigenaars verplicht worden een rechtvaardige (forfaitaire) bijdrage te betalen voor het gebruik van de ondergrondse garage ?  Welke meerderheid is hiervoor nodig ?

Vraag beantwoord

De AV beslist soeverein over de haar voorgelegde voorstellen onder de vorm van agendapunten (uiteraard binnen het wettelijk kader: wetten, decreten, gemeente- en provinciereglementen, basisakte, contracten, in vorige AV behoorlijk goedgekeurde, en behoorlijk genotuleerde agendapunten, etc. )

Eveneens te vermijden: conflict met deontologie syndicus:

http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar

Ook:

B.W. Art. 577-10 § 3, § 4

Vraag beantwoord

Meerderheden:

De algemene regel vindt u in:

B.W. Art. 577-6 § 8

De uitzonderingen in:

B.W. Art. 577-7 (wetgeving versie 2018)

((§ 2 h) vervalt: zie Grondwettelijk Hof)

Wij zouden uitgaan van volstrekte meerderheid.

 

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This