Gebrek aan informatie

Word je eigen syndicus

942 keren bekekenSyndicusCommunicatie informatie

Wat kan men doen als de Syndicus en de Raad van Mede-eigendom niet antwoorden op e-mails /vragen van een eigenaar?

lebragard Vraag beantwoord november 20, 2022

Ook:

Voorbehoud: teksten opgemaakt voor de wetswijziging 2018:

B.W. Art. 577-8 § 1

“… Een niet-vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding, behoudens beslissing van de algemene vergadering. …”

Deel 1

De syndicus heeft geen enkele verplichting te antwoorden op uw brieven, faxen, e-mails, telefoons, etc. tenzij andersluidende regels zouden vervat zijn in de basisakte, in de door AV behoorlijk goedgekeurde en genotuleerde agendapunten en bepalingen in het syndicuscontract.

B.W. Art. 577-8 § 4 11 °

Wel hebt u het recht inzage te nemen van ”niet-private documenten of gegevens……….”

Concreet betekent dat u een afspraak zal moeten maken ten kantore van de syndicus, vooraf opgeven welke documenten u wenst te consulteren, etc..

Kopiekosten kunnen u aangerekend worden.

De betere syndicus heeft er uiteraard voor gezorgd dat u de gevraagde documenten op zijn of op de website van de VME kunt vinden.

Op een eenvoudige vraag zal hij reageren door de gevraagde inlichting door te mailen.

Dit belet niet dat de syndicus restrictief kan en mag optreden.

In :

Appartementsrecht II

Nicolas Carette ebn Vicent Sagaerts (eds.)

ISBN 978-94-000-0668-3

p.99

”….., legt de vrederechter daartoe een strikt tijdskader op. De vrederechter stelt tegelijk grenzen aan de draagwijdte van de inzage. De betrokken mede-eigenaar had gevraagd om tevens de rekeningen van de drie voorgaande jaren te kunnen inzien. Deze rekeningen waren evenwel reeds goedgekeurd door de algemene vergadering zonder dat tegen deze beslissingen een verhaal door een van de mede-eigenaars ingesteld werd. Voor deze gegevens kon dan ook de uitoefening van het inzagerecht niet meer worden toegestaan.”

 

 

Noteer dat :

B.W.  Art. 577-8/1

de leden van de RvME van een minder beperkend regime genieten.

Deel 2

De relaties tussen VME en syndicus worden beheerst door de wet, basisakte en syndicusovereenkomst, desgevallend deontologie B.I.V.

Over het algemeen zal u in het syndicuscontract de kostenvergoeding vinden toepasbaar voor de aan de syndicus opgelegde wettelijke taken, mogelijk ook een forfaitaire prijs voor het verstrekken van de inlichtingen vervat in B.W. 577-11, uitzonderlijk de kost voor het bijeenroepen van een BAV en zelden de overeengekomen tariefprijs voor ”uitzonderlijke, bijkomende taken”.

Elk syndicuskantoor streeft er naar de kosten te beperken, ook in het voordeel van de VME’s.

Het beantwoorden van brieven, e-mails en telefoons is dan ook een kostenpost die zoveel mogelijk beperkt wordt, zeker indien de vraagsteller zelf de inlichtingen kan vinden in de wet, basisakte, verslagen van vergaderingen en toegestuurde rekeningen.

Is het u al opgevallen hoeveel grotere ondernemingen per e-mail of telefoon niet meer bereikbaar zijn ?

U wordt op de website eerst verwezen naar FAQ’s dan naar een browsergebaseerde berichtenmodule die uw vraag strikt regisseert om dan na enkele dagen een antwoord te ontvangen dat gewoonweg de FAQ herneemt.

Indien toch telefonisch contact mogelijk is, is dit via een betaallijn waar iemand u, na lang wachten, protokollen afleest die opnieuw gebaseerd zijn op de FAQ’s.

 

(Kwatongen zullen beweren dat deze firma’s de zogezegd uitgespaarde kosten dubbel en dik verliezen aan de facturen van andere gespecialiseerde firma’s die waakhond spelen op de ”reputatie” van de firma’s in de “sociale media” : Facebook, Twitter en in de onlangs opgedoken websites die klachten van consumenten, al dan niet anoniem, verzamelen).

 

 

Een kantoor komt er dan ook snel toe een sterke filter te plaatsen op de antwoorden en snelheid van antwoorden indien deze uitgaan van steeds dezelfde personen.

In deze context kunnen wij niet nalaten te verwijzen naar de wet WOB in Nederland.

Deze geeft een vraagsteller recht op een vergoeding indien zijn vraag niet, of niet tijdig, beantwoord wordt door de overheid.

 

Een vraagsteller zou een gemeente zo overspoeld hebben met vragen dat deze verplicht was 2 ambtenaren specifiek aan te duiden om hem tijdig te kunnen antwoorden.

 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/12/10/einde-misbruik-wet-openbaarheid-van-bestuur.html

dilbeccha1 Vraag beantwoord november 15, 2022
You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This