foute verdeelsleutel gebruikt waardoor eigenaars te veel betaald hebben, kan je dit terug vorderen?

Word je eigen syndicus

222 keren bekekenSyndicus

Om het verhaal zo duidelijk mogelijk te maken zal ik eerst even schetsen hoe de verdeling is. De residentie bestaat uit 8 nieuwe huisjes (waarvan 6 rijhuizen met een gemeenschappelijke kelder, en 2 huisjes die apart gelegen zijn) en een gerenoveerde blok met een 11-tal appartementen. zelf ben ik eigenaar van één van de rijhuizen.

Een 2 tal jaar geleden begonnen de problemen met het appartementsblok waar beweerd werd dat het dak fout was aangelegd, etc. De syndicus besloot toen om een expert aan te stellen, een advocaat en zo voort. Uiteindelijk heeft dit niets opgelost buiten een extra kost van +-5000 euro die betaald moest worden door de mede-eigenaars. de syndicus beweerde bij hoog en bij laag dat wij (van de huisjes) hier ook aan mee moesten betalen. om het hele verhaal kort te maken zijn we er achter gekomen, via de notaris, dat de notaris in kwestie daarvoor een bijzondere basisakte heeft opgesteld. Hierin staat duidelijk dat de eigenaars van de gebouwen zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten van eventuele herstellingen, etc. Dus wij (van de huisjes) hebben aan iets betaald waar wij helemaal niet aan moesten mee betalen. Nu is mijn vraag kunnen wij deze gelden terugvorderen, ook al zijn deze kosten gemaakt in het boekjaar 2021?

dmeerpa Vraag beantwoord januari 23, 2023

Tom , uw uiteenzetting is (vrij) duidelijk. (helaas geen inzage in de statuten)

Syndicus en rekeningcommissaris van uw VME zijn in de “fout”.

Syndicus moet de lasten en kosten verdelen conform de statuten…en dat is niet het geval. (gemakkelijks halve delen door X aantal eigenaars)

De rekeningcommissaris waarschijnlijk een mede-eigenaar (?) is niet voldoende op de hoogte van de kosten lasten verdeling volgens de statuten…..maar ook deze gaat in de “fout”.

Waarschijnlijk heeft men in 2021 de boekhouding goedgekeurd….en décharge gegeven aan de syndicus als aan de rekencommissaris. Maar deze goedkeuring belet niet dat men een rechtzetting vraagt.

U kan de syndicus en rekencommissaris uitdrukkelijk vragen hun “fout” recht te zetten en te verrekenen in de boekhouding.

Syndicus en rekencommissaris zijn verantwoordelijk , is het niet contractueel dan zeker niet-contractueel .

Wat zou ik doen:

  • vraag even na bij uw rekencommissaris het waarom ?
  • aangetekende ingebrekestelling syndicus en rekencommissaris met vraag naar rechtzetting
  • agendapunt voor volgende vergadering : herziening boekhouding 21
  • geen gevolg , de huisjes stemmen tegen en de huisjes stappen naar de vrederechter.

Opgemerkt lees aandachtig de statuten :

  • wat zijn de algemeen gemeenschappelijke delen toe behorend aan alle mede-eigenaars
  • wat zijn de bijzondere gemeenschappelijke delen of wat zijn de particuliere dele toebehorend aan de enkele mede-eigenaars
  • welke kosten en lasten voor wie en aan welke verdeelsleutel
  • …..
Tom Houben Unselected an answer januari 17, 2023
You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link