Eindafrekening te betalen vóór goedkeuring op jaarlijkse algemene vergadering. Is dit wettelijk?

Word je eigen syndicus

1.42K keren bekekenSyndicusafrekening

Ongeveer 1 maand vóór de jaarlijkse algemene vergadering krijgt de rekeningcommissaris inzage in de jaarlijkse eindafrekening. De Syndicus verzendt vervolgens de individuele afrekening naar alle eigenaars, met uiterste betaaldatum “enkele dagen vóór de jaarlijkse vergadering. Op de algemene vergadering volgt de al dan niet goedkeuring van deze afrekening, maar tot op heden zijn opmerkingen beperkt gebleven tot kritiek op te hoge kosten.

Is het wel wettelijk, dat een individuele afrekening wordt verstuurd (met uiterste betalingsdatum enkele dagen) vóór de jaarlijkse algemene vergadering, terwijl deze eindafrekening nog moet worden goedgekeurd op de JAV?

Welke middelen zijn er om dit te laten wijzigen?

Met vriendelijke groeten

Ivo

B.W. Art 577-8/2 betreffende de commissaris van de rekeningen is zeer algemeen gesteld: …….wiens verplichtingen en bevoegdheden bij het reglement van mede-eigendom worden bepaald.

Minstens zou er moeten instaan dat de controle regelmatig moet gebeuren. een enkele controle op het einde is nog erger dan geen controle.

Over de individuele rekeningen is er weinig discussie mogelijk, over de betaaldatum kan enkel nagegaan worden of deze conform de basisakte is.

Gedane zaken nemen geen keer.

De algemene vergadering zal slechts beperkt kunnen ingrijpen wat het verleden betreft, enkel een zware fout kan haar er toe brengen de kwijting te weigeren.

Daarentegen zijn de besprekingen in de algemene vergadering het uitgesproken moment om de situatie voor de toekomst te verbeteren. Zorg er voor dat u voldoende medestanders hebt en controleer het rapport van de vergadering.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This